<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styret i Tandem

Tandem opererer som en selvstendig enhet innenfor OBOS-konsernet. Her kan du se styret i Tandem.

Styreformann 

Morten Aagenæs profil.png

Morten Aagenæs

Morten er utdannet Cand.jur. fra Universitet i Oslo og er Konserndirektør i Forvaltning & Rådgivning divisjonen i OBOS. Tidligere roller er blant annet sjefsjurist i OBOS og Advokat i Haavind Vislie. I tillegg til å være Styreformann i Tandem er Morten også medlem av konsernledelsen i OBOS, og er ansvarlig for innovasjon i OBOS-konsernet.

Les mer om Forretningsområdene i OBOS.


Styremedlem

Egil Havre.png

Egil Havre

Egil er utdannet siviløkonom fra NHH og cand.mag fra UiO. Han er også autorisert regnskapsfører og jobber som Regnskapssjef i OBOS og er Daglig leder i Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice, et datterselskap av OBOS. Han har også tidligere jobbet som økonomisjef i  NOBIA AS, vært økonomi-konsulent i OBOS, fenrik i Forsvaret og har sittet i flere styrer i OBOS konsernet.

Styremedlem

Eiliv-profil.png

Eiliv Mæhle Liljevik

Til daglig innehar Eiliv stillingen som Direktør for Strategi & IT i OBOS. Tidligere har Eiliv innehatt roller som blant annet administrerende direktør i SuperOffice og salgsdirektør i Compaq. Han er en av grunnleggerne bak selskapet Making Waves hvor han har vært styreformann og hatt stillingen som Markeds- og kommunikasjonsdirektør. Eiliv har i tillegg sittet i en rekke ulike selskapsstyrer.

tandem-placeholder.jpg

Ønsker du å vite mer om hvordan Tandem kan hjelpe deg?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Kontakt oss