<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommende kundearrangementer

Vi ønsker å gi deg muligheten til å få bedre innsikt i ulike tjenester og fagområder som kan ha relevans for din bedrift. I den anledning inviterer vi til en rekke kundearrangmenter, der du kan snakke med representanter fra Tandem og våre samarbeidspartnere.