<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommende kundearrangementer

Vi ønsker å gi deg muligheten til å få bedre innsikt i ulike tjenester og fagområder som kan ha relevans for din bedrift. I den anledning inviterer vi til en rekke kundearrangmenter, der du kan snakke med representanter fra Tandem og våre samarbeidspartnere.

15 Oktober 2019

Vi ønsker å  tilføre kundene våre verdi på et fagområde som henger tett sammen med regnskapstjenester. Webinaret holdes av Linn Celine Christensen som er produktansvarlig for tjenester innen HR, lønn og personal i Tandem.  Hun vil fortelle om viktigheten av HR-arbeid i SMB selskaper, og hvordan hun kan hjelpe med gode  løsninger. Webinaret er gratis. 

Praktisk informasjon om deltakelse vil bli sendt på epost i forkant av webinaret. 

 

Dette er områder vi vil belyse:

  • Rådgivning, omstilling og HR-tjenester tilpasset  ditt behov
  • Dokumentasjon, sykefravær og arbeidsmiljø
  • Videreutvikling av kompetanse både for leder og ansatt