<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
rapportering-bakgrunn.jpg

Rapportering av styringsdata

Ta kontakt med oss

Hvordan Tandem hjelper deg

Ved å bruke Tandem som regnskapsfører er lovpålagt regnskapsrapportering ivaretatt til riktig tidspunkt og med riktig innhold. Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon innenfor ulike selskaper og bransjer. Prosjekthåndtering, avdelingsbegreper og nøkkeltall er ulike fra selskap til selskap. Tandem leverer både standardløsninger og skreddersydde rapporteringsløsninger, alt etter behov.

ikon-beslutning.png

Selskapets økonomiske stilling representerer både muligheter og trusler. Tandem kan levere relevante styringsdata som grunnlag for viktige beslutninger. I dette ligger rapportering av historiske data, dagens status og fremtidsestimater i en form og et omfang som gir grunnlag for presis styring av virksomheten.

ikon-verktøy.png

Valg av riktig teknologi medfører kostnadsbesparelser, økt tilgjengelighet, samt bedre samhandling mellom Tandem og våre kunder. Tandem har opparbeidet seg kompetanse på flere skybaserte regnskapssystem som dekker spennvidden i behovet som vi og våre oppdragsgivere opplever. Tandem leverer også et eget rapporteringsverktøy som presenterer data fra ulike andre system.

 

ikon-skreddersydd.png

New Module

Add content here.

tandem-placeholder.jpg

Ønsker du å vite mer om hvordan Tandem kan hjelpe deg?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Kontakt oss