<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Businessman pointing to his computer monitor showing his partner something on the screen as they work together in the office

Regnskap

Omfanget av regnskapet er avhengig av din bedrifts størrelse, bransje og ulike aktiviteter.

Du sparer kostnader og reduserer risiko ved å sette regnskapet ut til en profesjonell aktør. Frigi tid slik at du kan fokusere mer tid på egen kjernevirksomhet.

Du velger om Tandem skal ta alt eller deler av regnskapet.

Les mer om regnskapstjenester her

View Our Work
Skjermbilde 2022-01-18 kl. 11.12.24

Riktig lønn til riktig tid med lønnstjenester fra Tandem


Trenger din bedrift hjelp til å kjøre lønn og bistå med personaladministrasjon kan Tandem hjelpe.

Reduser sårbarheten ved å sett ut  lønnshåndteringen til en profesjonell aktør.

Du får tilgang til et fagmiljø som tar fullt ansvar for at lønn til enhver tid blir riktig og i henhold til lover og regler.
Sammen med lønnstjenestene leveres selvfølgelig nettbaserte og mobile løsninger for å håndtere  reiseregninger, utlegg, fraværsregistrering og timeregistrering.  Les mer om lønnstjenester her.

View Our Work
Young couple sitting in a meeting with an agent looking at a document together that she is presenting to them, view over the agents shoulder

Årsoppgjør & skattemelding

Årsoppgjør er en oversikt over en virksomhets stilling og deres offisielle regnskap i slutten av et regnskapsår.

Det lønner seg å få en regnskapsfører til å utarbeide årsregnskapet. Det sparer deg for mye tid og sikrer at alt går riktig for seg.

Årsoppgjøret består av årsregnskap og årsberetning. Ved å bruke Tandem på årsoppgjør får du ferdigstilt årsregnskapet til fast avtalt pris. 

Les mer om årsoppgjør her

View Our Work
pexels-fauxels-3183165

Fakturering

Om du allerede har et system for å fakturere dine kunder eller trenger et nytt kan vi hjelpe deg.

Uavhengig om dine behov er enkle eller komplekse kan Tandem tilby alt fra rimelige, nettbaserte løsninger til mer funksjonsrike ordre og logistikksystemer.

Mange kunder av Tandem benytter frittstående fakturasystem som vi integrerer mot regnskapet.
Målet er i alle tilfeller størst mulig grad av integrasjon og automatikk som igjen gir kostnadsbesparelser.

View Our Work
Content casual man writing on sheets paying bills in bright living room

Rapportering

Det har flere ganger vist seg at økonomisystemer kan ha noen begrensninger når det gjelder å sette opp intuitive, innholdsrike og oversiktlige rapporter.
 
OneStop Reporting integreres i ditt økonomisystem, så dere enkelt kan hente ut unike rapporter og budsjetter om bedriften og kundene deres.
 
Alt samles på et sted, bedre blir det ikke! 
 
Vi hjelper dere i gang! 
 
 
 
View Our Work
heading-vactore

Vi hjelper deg! 😀
Kontakt oss for en hyggelig prat: