<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Visma

Visma tilbyr et bredt spekter av programvare for økonomistyring, regnskap, lønn og logistikk

Nyttige Visma-funksjoner

brukervennlig-xledger.png
Brukervennlig
skybasert-regnskapsprogram.png
Skybasert og serverbasert
integrasjon-regnskapssystem.png
Integrasjon mot bank
samarbeid-regnskapsfører.png
Enkelt samarbeid med regnskapsfører
opplasting-bilag.png
Direkte opplasting av bilag
digitalt-bilag.png
Digital bilagshåndtering
logistikk.png
Logistikk, innkjøp og lagerstyring
papirløst.png
100% papirløst
regnskapsprogram-tandem-regnskap.jpg
regnskapssystem - økonomi.png

Anerkjent og utbredt programvare

Programvare fra Visma er anerkjent og utbredt, noe som gir en trygghet for at systemene vil være på markedet i lang tid fremover.
prosjekt.png

Utviklet i Norden

De fleste av Vismas produkter er utviklet i Norden, med sterk fokus på tidsbesparelse og funksjonelle brukergrensesnitt.
bestilling.png

Brukervennlig

Vismas systemer er bygget med brukeren i fokus. Det innebærer enkel tilgang til å både legge inn og rapportere ut data fra systemene. 
bank-hvit.png

Integrert med banken

Visma-løsningene er tett integrert opp mot de fleste norske banker.  Betalinger kan bli gjort direkte fra regnskapssystemet.

lønn-reise.png

Hybridløsninger

Visma tilbyr integrasjon mellom systemer som er server- og skybaserte. Vi kaller det hybrid-løsninger.

ordre.png

Integrasjoner

Visma er en av de leverandørene som kan integrere sine systemer flest andre systemer i det nordiske markedet

Visma-løsninger Tandem tilbyr

Visma Approval

Visma Approval er en nettbasert løsning for arbeidsflyt og dokument-godkjenning. Med denne løsningen kan du som kunde enkelt godkjenne innkomne fakturaer samt reiseregninger/utlegg på nett. Dokumenter som godkjennes i Visma Approval er synkronisert med Tandems regnskaps- og lønnssystem.På dette grunnlaget tilrettelegger Tandem betalinger direkte til din nettbank.

visma-approval.jpg
visma-webfaktura.png

Visma Webfaktura

Der du selv ønsker å fakturere kan Visma Webfaktura være løsningen. Visma Webfaktura er et nettbasert fakturerings-program hvor du enkelt og effektivt kan fakturere dine kunder. Løsningen er integrert med regnskapssystemet Visma Global, og vil etter innlesning av innbetalinger til enhver tid vise hvilke fakturaer som er betalt eller ubetalt. Dette gir bedre oversikt over egen likviditet.

Visma Lønn

Tandem benytter markedets ledende lønnssysten, Visma Lønn. Løsningen er brukervennlig og har integrasjon mot forsystemer som bl.a. Visma Net.Expense for håndtering av reiseregninger & utlegg. Løsningen gir nødvendig eksport av personal-og lønnsdata overfor den enkelte ansatte samt lovpålagt rapportering gjennom Altinn.

visma-lønn.jpg
visma-global.jpg

Visma Global

Tandem benytter Visma Global som økonomisystem. Løsningen er fleksibel i forhold til rapportering av resultat og balansestørrelser samt elektronisk import/eksport av data fra/til andre systemer. Visma Global innehar dimensjoner som bl.a. avdeling-prosjekt-medarbeider-budsjett-valuta m.m.

Visma Autopay

Gjennom Visma som vår systemutvikler kan vi tilby løsningen Visma Autopay for effektiv håndtering av betalingstransaksjoner. Løsningen innebærer at bedriftens foretatte utbetalinger og mottatte innbetalinger flyter helautomatisk begge veier mellom regnskapssystem og nettbanken. Dette bidrar til kostnadsbesparelser for bedriften og sikrer korrekt og ajourført status på kunde-og leverandør-reskontro.

visma-autopay.jpg

 

Hvert år utstedes ca 200 millioner fakturaer mellom bedrifter. De fleste av disse sendes pr papir. Utstedelse av E-faktura i EHF-formatet, vil medføre store besparelser for både faktura-utsteder og faktura-mottaker. Bruk av E-faktura reduserer også risikoen for feil og gir raskere innbetalinger og bedre likviditet for fakturautsteder. Visma har utviklet en skybasert løsning som administrerer både forsendelse og mottak av faktura i EHF-formatet. Løsningen, Visma.net AutoInvoice, er integrert med Vismas økonomisystem og bidrar til raskere ajourføring og økt tilgjengelighet.

 

Visma har utviklet en løsning som gjør at du kan fylle ut reiseregning med få tastetrykk. Med denne nettbaserte løsningen kan reise-regningen fylles ut når og hvor det måtte passe, på nettbrett, smart-telefon eller PC & Mac. Utlegg betalt med firmaets kredittkort lastes direkte inn i løsningen og gir deg riktig refusjonsbeløp overfor arbeidsgiver. Kravet til fremvisning av originale kvitteringer for utlegg er opphevet, og gjennom appen Visma Attach kan du bare ta et bilde av kvitteringer og sende dem inn i løsningen. Med en tilsvarende app vil bilkjøringen og bompenger fanges opp og denne info sendes inn i løsningen. Visma.net Expense er integrert mot bl.a. Visma Lønn.

tandem-placeholder.jpg

Ønsker du å vite mer om hvordan Tandem kan hjelpe deg?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Kontakt oss