<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Portrait of happy businessman using digital tablet in office at night

Prosjekt og timeføring

 Prosjektorienterte virksomheter trenger full oversikt over lønnsomheten i et prosjekt, og da er et godt prosjektstyringsverktøy helt essensielt.

Få full kontroll på prosjektene dine - lønnsomheten, ressursbruk og budsjetter.
Prosjektorienterte virksomheter kan ofte ha forskjellige behov – eller også veldig ulike behov fra prosjekt til prosjekt.

Fastpris prosjekter, milepæler, løpende, innleide ressurser, vareinnsats – for å nevne noen variabler. Dette kan også endre seg over tid og da viktig å ha et fleksibelt system og en leverandør i ryggen som forstår bransjens utfordringer, herunder behov for: 

 • Prosjektdashboard
 • Budsjettering og prognoser
 • Timeføringsapp
 • Ressursplanlegging
 • Resultatrapporter
View Our Work

Prosjektverktøy og økonomisystem i ett

Frigjør tid i arbeidshverdagen og få den fleksibiliteten du trenger.

Tandem kan tilby løsninger hvor du får komplett økonomisystem med et funksjonsrikt prosjektverktøy innebygd.

Før timer og utlegg på farten og koble de direkte til rett prosjekt. Med alt samlet i ett system får du bedre oversikt og kontroll, som igjen gjør at du kan ta presise og lønnsomme beslutninger. 

Muligheter:

 • Enkel administrasjon for å opprette prosjekter med deltakere, kunder, ordrer og fakturaplaner.
 • Viderefakturer kostnader på prosjekt ved registrering av leverandørfaktura.
 • Prosjektdeltakere fører timer og kostnader og knytter til prosjekt og underprosjekt.  
 • Bruk app for å føre timer føres fra hvor som helst, når som helst.
 • Prosjektledere kan følge prosjektenes utvikling uten å måtte gjøre noe manuelt arbeid.
 • Fleksibel prismatrise på ulike prosjektdeltakere, aktiviteter og prosjektkategorier.
 • Fakturagrunnlaget blir oppdatert automatisk ved endringer og rapportene oppdaterer seg selv. Enklere blir det ikke!

Vi finner den riktige løsningen for deg. 

vecters
Real-estate agent showing house plans on electronic tablet

Kontakt oss for en hyggelig prat eller møte 😀