<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Systemimplementering

Tandem benytter en standard metodikk for systemimplementering for å redusere risiko, sikre riktig fremdrift samt oppnå best mulig kvalitet i gjennomføringen.  Les mer her om valg av riktig regnskapsystem

Metodikken er skalerbar og benyttes til alle typer prosjekt og implementeringer, alt fra mindre leveranser uten behov for tilpasninger til mer omfattende prosjekter med større grad av tilpasninger, volumer og flere aktører involvert.

Omfang, behov og ønsker spiller inn, og gjennomføringen tilpasses deretter.

Under ser du hvordan vår metode gjennomføres: 

vecters
shutterstock_296302625

I Planleggingsfase

Kartlegging av behov og funksjonalitetskrav samt integrasjoner.

Avklare roller og prosesser.

Mål for fasen er en omforent kravspesifikasjon og fremdriftsplan

II Designfase

Spesifisere prosesser og flyt. Innhente data fra tidligere system samt bearbeide og validere denne.

Mål for fasen er godkjent datasett og klart til systemoppsett.

 

III Implementeringsfase

Oppsett, innstillinger og tilpasning i løsning. Importere data og historikk og gjennomføre opplæring.

Mål for fasen er godkjent systemoppsett som er klart til drift.

heading-vactore

Hvorfor lønner det seg med prosjektledelse:

1. Katalysator for endring

En prosjektleder vil hjelpe deg med å identifisere behovene for ditt selskap og effektivitetsgevinster et systembytte kan gi. Innføring av nytt system kan være en katalysator for å innføre endringer samtidig som det er viktig at ikke utdaterte prosesser og rutiner videreføres inn i ny løsning. Prosjektlederen vil bidra til å etablere nye gode samhandlingsrutiner og prosesser ved en slik overgang.

 

2. Kommunikasjon og løse tråder

Videre vil prosjektlederen holde oversikt, planlegge, organisere, rapportere og sørge for å lande alle trådene i en konverteringsprosess slik at du som kunde kan fortsette å holde fokus på din vanlige drift. Prosjektlederen vil i tillegg være bindeleddet mellom deg som kunde, systemleverandør, implementeringskonsulent og kontakten med regnskapskonsulent som skal ta seg av regnskapet ditt.

 

Ny eller eksisterende kunde?

Enten du er eksisterende kunde som ønsker å gå over fra serverbasert til skybasert regnskapssystem, eller er en ny kunde som skal ha regnskapstjenester levert av Tandem, så vil vi hjelpe og bistå deg så godt vi kan!

Dersom du kun ønsker hjelp til å få selskapet ditt opp på et skybasert system, bistår vi også i rene implementeringsprosjekt for deg og ditt selskap uten at du i utgangspunktet er tilknyttet våre øvrige regnskaps og lønnstjenester.

 

Ønsker du å vite mer gleder vi oss til å høre fra deg! 

Vi hjelper dere! Kontakt oss for en hyggelig prat!