<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

Tandem er et kompetansehus og en tjenesteleverandør innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Gjennom konkurransekraftig teknologi, effektiv samhandling og lønnsomme råd skal Tandems kunder oppnå bedre lønnsomhet.  

I tillegg til kjernetjenester innen regnskap, lønn og årsoppgjør innebærer dette bistand ved ulike økonomiske disposisjoner og vurderinger, systemleveranser og support samt tjenester knyttet til personal / HR.

Tandem leverer tjenester på moderne skybaserte regnskapssystemer og er sertifisert på flere ulike systemer. Dette for å kunne tilby en plattform som best mulig passer den enkelte kunde. Målsetning er å finne en optimal arbeidsdeling og dataflyt mellom system, kunde og Tandem som leverandør.

For at et selskap skal kunne drive lønnsomt er det viktig å fokusere på egen kompetanse og kjernevirksomhet.
Som et komplett økonomihus kan Tandem ta 100% ansvar for alt som omhandler løpende håndtering av økonomistyringen til å fungere som en back-up-løsning på ett eller flere områder ved sykdom, permisjoner eller ferieavvikling.

Vi tilpasser oss kundenes behov!

Litt fakta

Tandem er en del av ECIT og leverandør av tjenester innenfor fagområdene økonomi og lønn. Selskapet ble etablert i 1988, har 33 ansatte og er lokalisert på Høvik utenfor Oslo.

Kundene som betjenes er hovedsakelig norske små- og mellomstore private virksomheter og er representert i de fleste bransjer.

Tandem er et Miljøfyrtårn-sertifisert selskap, innehar AAA rating, er Autorisert Regnskapsfører av Finanstilsynet og medlem av Regnskap Norge.

ECIT sine kjerneområder er innen Regnskap, Software og IT. Konsernet har en velprøvd modell for oppkjøp og fusjoner, som sikrer nærhet til kunder og lokalt entreprenørskap kombinert med styrken fra et større internasjonalt konsern. ECIT har en proforma omsetning (2021) på 2.55 MRD NOK og +2,200 ansatte i over 10 land.

PicsArt_06-04-01.29.26

Dette jobber vi etter:

Vår forretningsidé

Tandem er et kompetansehus og en tjenesteleverandør innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Gjennom konkurransekraftig teknologi, effektiv samhandling og lønnsomme råd skal Tandems kunder oppnå bedre lønnsomhet.  

Vår misjon

Tandem skal tilrettelegge for sunn utvikling og økt merverdi for sine kunder. Det offentlige er avhengig av et næringsliv som rapporterer og innbetaler rettmessige og rettidig skatter og avgifter som nødvendig finansiering av samfunnets velferdsgoder. Tandem skal, som autorisert regnskapsforetak, påse at slik rapportering og innbetalinger for våre kunder skjer i tråd med gjeldende regler. Vi skal gjennom vårt virke inspirere til at kunder opptrer etisk, er miljøbevisste og skaper trygge arbeidsplasser for sine medarbeidere. Tandem skal bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn.

Vår visjon

Lønnsomme sammen! Begrepet Tandem defineres som to eller flere enheter som i rekke trekker i samme retning. Tandem skal innenfor denne definisjonen sitte i front hos sine kunder og alltid søke etter positive verdibidrag. 

 

Våre verdier

Verdiene våre er limet i Tandem. Siden vi er en organisasjon i kontinuerlig læring, oppsummerer vi våre verdier i ordet
 

S  E

 

Skikkelig

Våre medlemmer, kunder og ansatte skal ha tillit til og kunne stole på at Tandem holder det vi lover. Vi må ha evne, vilje, kompetanse og økonomi til å holde dette løftet. Tandem skal følge lover og forskrifter og skal ikke drive virksomhet som på tilbørlig vis forurenser eller skader det ytre miljø.

Kvalitetsbevisst

God kvalitet på de produktene og tjenestene vi selger gir økte inntekter, reduserte kostnader og større markedsandeler. Dersom feil og mangler oppstår, skal de rettes raskt og effektivt.

Offensiv

Konkurransen er sterk innenfor områdene Tandem arbeider. Vi skal være markedsorienterte, og vi skal bidra i det kontinuerlige arbeidet med å tilpasse virksomheten vår til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Vi skal stadig finne bedre måter å løse oppgavene på, samt utvikle nye produkter som blir etterspurt av kundene.

Lønnsom

Vi er konkurranseutsatt innen våre forretningsområder. Derfor må alle ansatte ha den nødvendige økonomiske forståelsen for at det er viktig å drive med overskudd både for konsernet som helhet og for de enkelte avdelinger og datterselskaper.

Engasjert

Tandem ansatte skal vise interesse og engasjement for det som skjer i bedriften, også utover eget arbeidsområde. Selskapet setter pris på inspirerte medarbeidere som har gode ideer om hvordan bedriften kan utvikle seg videre. Vår suksess avhenger av at alle ansatte synes det er morsomt å gjøre alt de kan for at Tandem skal gjøre det best mulig, og at de er stolte av den bedriften de jobber i.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss her: