<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nyheter

Tandem styrker teamet – ny Salgs- og Markedssjef

1.april tiltrer Christopher Lønstad Davis som ny salgs- og markedssjef i Tandem. Christopher kommer i fra stilling som ...


1.april tiltrer Christopher Lønstad Davis som ny salgs- og markedssjef i Tandem. Christopher kommer i fra stilling som leder for salg bedriftsmarked i Eika Gruppen, hvor han hadde totalansvar for salg og markedsføring. Christopher har en Master of Management fra Handelshøyskolen i Oslo hvor emner har vært innenfor "Nyskapning og Kommersialisering" samt prosjektledelse.

 

Sentrale områder fremover for Tandem er å utvikle sine tjenester i tråd med markedets ønsker og forventninger. Det innebærer både nær dialog med kunder samt å informere om muligheter for verdiskapende og effektiviserende tiltak hvor Tandem kan bistå. Sentralt er naturligvis å utnytte teknologien som endres raskt og de muligheter som oppstår i den forbindelse. Det er i dette landskapet Christopher vil operere og vi ser frem mot å få han om bord i Tandem skuta.

 

Similar posts