<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nyheter

Tandem ser fremover

Tandem ser fremover – med nytt navn, bredere kompetanseområde og ambisiøse mål Det er en spennende tid for ...


Tandem ser fremover – med nytt navn, bredere kompetanseområde og ambisiøse mål

Det er en spennende tid for regnskapsbransjen. Teknologiske fremskritt og automatisering av tjenester gjør at tradisjonelle regnskapsbyråer må ta et valg: Omfavne utviklingen eller risikere å bli avleggs. I Tandem velger vi det første.

  

Regnskapsbransjen er inne i en revolusjonerende omstillingsfase drevet av økt digitalisering, myndighetsstyrte krav og økte forventninger fra kundene. Tradisjonelle prosesser automatiseres i større og større grad, og erstatter flere av regnskapsførerens manuelle oppgaver.

 

Tandem ønsker å gripe mulighetene som skapes av ny teknologi, både i form av å videreutvikle eksisterende tjenester og skape nye tjenester som vil komme våre kunder til gode. I tråd med denne fremtidsrettede filosofien, og for å signalisere at vi utvider vårt tjenestespekter, velger vi nå å forkorte selskapets navn.

 

Regnskap er, og vil fortsatt være, bærebjelken i Tandems tjenestetilbud, men vårt mål i årene som kommer er å bli et enda mer komplett «økonomihus».

 

  

«Lønnsomme sammen»

 

Nærmere 70% av norske selskaper benytter i dag en ekstern regnskapsfører med ansvar for regnskapsavleggelse og avlønning, samt innrapportering og betaling av skatter og avgifter. Dette gjør regnskapsbyråene til en viktig samfunnsaktør, med tilhørende stort samfunnsansvar.

 

Tandem er sitt samfunnsansvar bevisst, men  skal samtidig fokusere på å ivareta og øke lønnsomheten for våre kunder – både nye og eksisterende – med visjonen «Lønnsomme sammen».

 

 

Økt etterspørsel innen personal og HR

 

Tandem har alltid levert tradisjonelle lønnstjenester, og vi ser nå en økt etterspørsel etter bistand tilknyttet større deler av fagfeltet personal og HR.

 

Eksempler på dette er:

  • Rådgiving i forbindelse med sykefraværsoppfølging
  • Pensjon og forsikringsordninger for ansatte
  • Ansettelsesavtaler
  • Personalhåndbøker

 

Personal er et komplekst område som stiller krav til høy faglig kompetanse. Flere selskaper ser at det er hensiktsmessig å innhente bistand for å innfri formalitetskrav og sikre god struktur – som igjen kan bidra til å senke risikoen og hente økonomiske gevinster.

 

 

Vi skal styrke vår kompetanse

 

Kompetansedeling og utvikling av medarbeidere har alltid stått sentralt i Tandem. Foruten regnskapsavleggelse og avlønning bistår vi med ulike analyser og rådgivningstjenester. 

 

Eksempler på tjenester vi betjener allerede i dag er:

  • Selskapsstiftelse, vurdering av selskapsform
  • Skatte- og avgiftsrådgiving
  • Fusjon/fisjon
  • Avtale- og protokollutarbeidelser

 

Fremover styrker vi vår kompetanse innen økonomisk rådgivning slik at «tallenes tale» kan konkretiseres i riktige beslutninger, samtidig som vi i større grad skal kunne veilede ditt selskap i å gjøre både små og store lønnsomme grep.

 

 

Gode verktøy må brukes riktig

 

Elektronisk samhandling står sentralt i Tandems visjon for fremtiden. Vår tilnærming til den digitale utviklingen er å kartlegge hvordan IT-systemer kan brukes for å automatisere prosesser, sikre optimal samhandling og tilrettelegge for at regnskapstall blir styringsinformasjon.

 

Et område vi i disse dager bruker ressurser på å opparbeide oss kompetanse er på ulike skybaserte økonomiløsninger. Løsninger som i utgangspunktet kan fremstå nærmest identiske kan nemlig vise seg å dekke svært ulike behov dersom du graver litt dypere.

 

Tandem bygger nå erfaring og kompetanse på flere av disse løsningene, og erfaringene vi tilegner oss gir oss den innsikten vi behøver for å kunne gi gode råd - både til nye og eksisterende kunder som vurderer å ta i bruk en ny og fremtidsrettet plattform.

 

Det er store gevinster å hente ved å bruke IT-systemer riktig. Vår oppgave er å hjelpe selskaper og foretak med å ta riktige systemvalg, og kanskje viktigst; sørge for at rutiner, prosesser og samhandling optimaliseres.

 

  

Nå ser vi fremover

 

Kort oppsummert skal den allerede sterke regnskapsfaglige kompetansen Tandem er kjent for opprettholdes og utvikles videre. Samtidig skal vi kunne tilby ditt foretak rådgiving og bistand utover kjerneområdet regnskap og lønn.

 

Med visjonen «Lønnsomme sammen» ser vi frem til å knytte nye bånd, skaffe oss nye forbindelser og utvikle samarbeidet vi har med våre eksisterende kunder videre, slik at vi sammen kan ta steget inn i en ny og spennende regnskapsfremtid!

Similar posts