<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tandem har fått nye eiere

Kjære kunder og samarbeidspartnere,


Kjære kunder og samarbeidspartnere,

 

Et spennende nytt kapittel i Tandem sin historie er påbegynt. Nå i juli overtok ECIT 100% av aksjene i Tandem.

 

ECIT er et relativt ungt selskap, etablert i 2013, og har i løpet av 9 år blitt en av de største aktørene i regnskapsbransjen. Med ECIT på eiersiden vil Tandem bli tilført både kompetanse og større bredde i sitt tjenestetilbud.

 

Regnskap, Software og IT er ECIT sine kjerneområder. ECIT har en velprøvd modell for oppkjøp og fusjoner, som sikrer nærhet til kunder og lokalt entreprenørskap kombinert med styrken fra et større internasjonalt konsern. ECIT har en proforma omsetning (2021) på 2.55 MRD NOK og +2,200 ansatte i over 10 land. Oppkjøp og fusjoner har vært en nøkkeldriver for selskapets vekst, og ECIT har fullført mer enn 125 oppkjøp siden 2013. Les mer om ECIT her - https://www.ecit.com/no/

 

På kort sikt vil ikke eierskiftet medføre store endringer. Vi er de samme hyggelige menneskene du kjenner fra før og vi vil fortsette å levere det samme gode kvalitets- og servicenivået vi er kjent for!

På litt lenger sikt gleder vi oss til både å bli tettere integrert med ECIT og ikke minst kunne tilby større bredde og dybde som en forlengelse av dagens tjenester.

 

Similar posts