<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skybasert regnskap

Tandem ansetter prosjektleder for reisen mot skyene

Vi i Tandem er i full gang med overgangen til skybasert regnskapsføring, som vi anser som et at de viktigste kriteriene ...


Vi i Tandem er i full gang med overgangen til skybasert regnskapsføring, som vi anser som et at de viktigste kriteriene for å lykkes i en bransje som er i stor endring.

Dette innebærer ikke bare et teknisk skifte av systemplattformer, men også nye prismodeller og nye arbeidsformer for både saksbehandlere og kundene våre. 

 

En slik overgang krever stort fokus og innsats, og for å lede dette arbeidet har vi ansatt Marie Therese Johansen som prosjektleder for innføring av nye systemløsninger. 


 Hun er utdannet siviløkonom og har de siste årene jobbet som revisor og prosjektleder i et større revisjonsselskap. Med bred faglig bakgrunn og  erfaring som rådgiver for både små og store bedrifter, skal hun lede alle aspekter ved konvertering av våre kunder til skybaserte løsninger. 

 

 Vi ønsker Marie Therese velkommen på Tandem-laget - og gleder oss stort til den videre reisen mot skyene! 

 

 

 

Similar posts