<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nyheter

Ny hvitvaskingslov stiller krav om skjerpede rutiner for kundekontroll og oppfølging av kundeforhold

 


 

Hvitvaskingsloven stiller omfattende krav til oss som leverandør om å foreta kundekontroll av både nye og eksisterende kunder. Som et ledd i å følge opp hvitvaskingslovens krav må Tandem innhente ny kundekontroll på alle våre eksisterende kunder. Dette innebærer legitimering samt opplysning om selskapets reelle rettighetshavere og eventuelle politisk eksponerte personer (PEP). Det kreves at vi som leverandør har ajourførte opplysninger om dette slik at vi kan foreta en korrekt risikovurdering av våre kunder i lys av hvitvaskingsregelverket.

Tandem ønsker å bidra til forenkling og effektivisering og har derfor i samarbeid med Signant tilrettelagt for at denne legitimeringsprosessen enkelt kan foretas elektronisk via våre nettsider. Dette sparer tid og ressurser både for deg som kunde og for oss som leverandør.

I løpet av de kommende ukene vil alle våre kunder få tilsendt en link for å utføre elektronisk kundekontroll. Kontrollen består i å besvare et kort skjema samt legitimering med elektronisk ID. Skjemaet vil være selvforklarende, men skulle du ha behov eller ønske om veiledning underveis i prosessen så er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Legitimering med elektronisk ID

Den elektroniske løsningen legger opp til legitimering med elektronisk ID og tilbyr sikker identifisering med BankID, smartkort fra Buypass, Svensk BankID eller NemID, som alle oppfyller krav til identifisering på sikkerhetsnivå 4 (høyeste nivå). Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi ha gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Sandviksveien 26 på Høvik. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.