<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny administrerende direktør i Tandem

Publisert av Nils Bernhard Nilssen | 06.des.2016 22:54:39

Onsdag 1. juni tiltrådte Nils Bernhard Nilssen som ny daglig leder i Tandem. Han overtok stafettpinnen etter Morten Aasen som etablerte selskapet i 1988 og har siden da ledet selskapet. I dag teller Tandem 31 ansatte og har fra februar 2016 vært 100% eid av OBOS konsernet.

Nils Bernhard er 44 år, gift, 3 barn og bor på Bærums Verk. Se LinkedIn profil for mer informasjon og knytt gjerne kontakt.

- Som ny leder av Tandem er det viktig for meg å se fremover, samtidig som det er helt kritisk å kjenne til Tandems historie og nåsituasjon før en kurs stakes ut.

- Fundamentet i Tandem er solid og Morten har gjort en formidabel jobb i å bringe selskapet i den posisjonen det har i dag. Kompetente og meget ansvarsfulle medarbeidere, solide eiere gjennom OBOS og en stabil og variert kundebase.

- Utvikling og vekst krever også at vi må tenke nytt innenfor flere områder. Spesielt i forbindelse med at teknologien utvikler seg raskt må også Tandem tilpasse seg endrede rammebetingelser i årene som kommer. Ligger vi i forkant her vil vi definitivt skape konkurransefortrinn.

 

Blir det annerledes å være kunde av Tandem fremover?

 

- Den samme kvaliteten som Tandem er kjent for nå skal også kjennetegne oss i fremtiden. Vi vil ha innovasjon på dagsordenen, men dere skal være trygge på at vi skal ha en tilnærming som går på hva som er best for deg som kunde, og ikke hva som er best for oss som leverandør. Det er et perspektiv som jeg er overbevist om vil sørge for at vi i Tandem når vår visjon; Lønnsom sammen!

 

Hva blir vårt fokus fremover?

 

– Her vil jeg skille mellom på kort og på lang sikt. Kunder og ansatte er for meg likestilt viktigst i en kompetansebedrift som Tandem. Utvikling er kritisk i denne symbiosen, det motsatte er avvikling, og det er ikke et alternativ. På kort sikt vil det være viktig for meg å få et godt innblikk i hva Tandem faktisk består av. Hvor er vi sterke, har vi noen svakheter og selvfølgelig sørge for å få en smidig overgang etter Morten. 28 år gamle sko kan være utfordrende å fylle!


– På litt lengre sikt vil det å videreutvikle kunderelasjoner være prioritert. Jeg har en tilnærming der Tandem sin relasjon til kundene ikke er så viktig, men kundene sin relasjon til Tandem er mye viktigere. Et opplevd verdibidrag fra Tandem for de tjenester vi leverer må være positivt.


– Sammen med at flere og flere prosesser kan automatiseres må vi også utvikle vårt tjenestespekter og kompetanseprofil internt. Vår kjerne vil bestå i å levere regnskap- og lønnstjenester, men dreiningen vil gå mer og mer mot økonomisk og forretningsmessig rådgivning.

 

- Jeg ser frem mot nye oppgaver og utfordringer. Det blir spennende å bli bedre kjent med både kunder og ansatte samt se hvordan vår bransje vil utvikle seg i tiden fremover. Jeg er overbevist om at forutsetningene i Tandem er meget bra for å kunne levere gode verdibidrag til kundene i årene fremover. Benytter samtidig anledning til å oppfordre kunder til å ha lav terskel for å ta kontakt om det skulle være noe. Takk!

 

 

Kategori: Nyheter

Skrevet av Nils Bernhard Nilssen

Nils Bernhard er administrerende direktør i Tandem

Siste nyheter