<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontantstøtte til SMB i praksis

Støtten skal dekke deler bedriftens faste kostnader ved koronaforårsaket omsetningssvikt; støttebeløpet øker i takt med ...


Støtten skal dekke deler bedriftens faste kostnader ved koronaforårsaket omsetningssvikt; støttebeløpet øker i takt med omsetningsbortfallet. Tandem har utviklet en beregningskalkulator som både fastslår bedriftens støtte-berettigelse samt beregner hvor du har krav på. Tandem kan bistå deg med både beregning og innrapportering gjennom portalen, som etter planen tilgjengeliggjøres 17/4.  Ordningen er en god hjelp for mange bedrifter i dag og baseres på tillitt, ærlighet og etterkontroll. Som del av vår bistand vil vi kvalitetssikre og attestere tallgrunnlaget som rapporteres inn for å unngå sanksjoner av eventuell feilrapportering som avdekkes ved skatteetatens etterkontroll. Snarlig søknad gir raskere refusjon; ingen grunn til å være avventende.

 

Ta derfor kontakt med din faste kontaktperson i Tandem eller sentralt på telefon 67 11 58 00 eller post@tandem.as.

 

Koronavirus 

Vi har også opprettet egen "korona relatert" side som løpende oppdateres med relevant informasjon, les mer her.