<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
AUTHOR

Jostein Løvsletten

Fagansvarlig Tandem AS

Stories by Jostein


Kontantstøtte til SMB i praksis

Støtten skal dekke deler bedriftens faste kostnader ved koronaforårsaket omsetningssvikt; støttebeløpet øker i takt med omsetningsbortfallet.