<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nyheter

Vi styrker teamet – spisskompetanse innenfor skatt og regelverk utenlandske arbeidstakere!

Den 1. september kunne vi ønske Alexander Aalvik velkommen til Tandem. Alexander er utdannet Siviløkonom ved ...


Den 1. september kunne vi ønske Alexander Aalvik velkommen til Tandem. Alexander er utdannet Siviløkonom ved Universitetet i Agder og Linz i Østerrike. Han har de siste årene arbeidet som rådgiver hos Skatt vest i Stavanger. Hans kompetanseområde er skatt, regnskap, merverdiavgift og prosjektarbeid knyttet til ulike bransjer.

Med erfaring innen forebyggende arbeid rettet mot nyetablerte virksomheter og utenlandske arbeidstakere har fokuset hans vært å gi nyttig informasjon  til virksomheter om gjeldende regelverk, slik at rapportering til myndighetene skjer på rett måte og til riktig tid.  

Med Alexander om bord kan Tandem bistå kunder i enda større grad med økonomisk rådgivning innen komplekse skatte- og avgiftsrelaterte fagfelt. Vi ønsker Alexander velkommen!