<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Young couple sitting in a meeting with an agent looking at a document together that she is presenting to them, view over the agents shoulder

Tandem kan tilby forvaltning gjennom en kostnadseffektiv løsning, som sikrer økt kvalitet, effektivitet og oversikt.

Forvaltning

Arbeid knyttet til å forvalte eiendom kan være komplisert og tidkrevende.

Tandem benytter en eiendomsløsning som gir full oversikt og kontroll over dine eiendommer. Her får du samlet alle eiendomsdetaljer som filer, leiekontrakter, leieforhold og ulike enheter/leieobjekter.

Løsningene effektiviserer oppgaver som løpende abonnementsfakturering, avregning av felleskostnader og innhenting av elektroniske mva. erklæringer.

Automatisk indeksregulering håndteres trygt og effektivt, og løsningen inneholder alt du trenger for å sikre en optimal utnyttelse av dine eiendommer.

View Our Work

 

Fleksibilitet for deg som kunde

De fleste regnskapssystemer kan benyttes sammen med forvaltningssystem fra Tandem. Vi sørger for at integrasjon mellom fakturering og regnskap er på plass, slik at du har full oversikt fra regnskapssystemet. Ferdige integrasjoner i dag omfatter blant annet PowerOffice GO, Tripletex og Visma.net.

Komplett løsning for din bedrift

Tandem kan ta et totalansvar for den administrative forvaltningen, samt leveranse av økonomiske tjenester innenfor regnskap og lønn.

Problemstillinger vi kan bidra på omfatter blant annet;

  • Fritaksmetoden
  • Justeringregler mva.
  • Felleskostregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Egenregi vs. fremmedregi
  • Kombinerte bygg

 

vecters
skybasert-regnskap-tripletex
heading-vactore

Kundehistorie:

Signatur Gruppen

Signatur Eiendom AS ble etablert i 2009 med formål å erverve og utvikle eiendommer som trenger massiv rehabilitering eller kosmetisk oppgradering. Selskapet eies av Inger Edvinsen og Martin Strømmen gjennom sine respektive selskaper. Les mer om Signatur Eiendom her.

Servicenivå til terningkast 6: "Gjennom Tandem som vårt regnskapsbyrå får vi ivaretatt den personlige relasjonen som vi ønsker som kunde. Det som er viktig for oss er tilgjengelighet, at det er stabilitet og kontinuitet i hvem vi har kontakt med, og dette er godt ivaretatt av Tandem. Servicegraden går godt utenfor tradisjonell 8-16 tilgjengelighet og særdeles viktig for oss når det dukker opp situasjoner som må håndteres raskt. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet!"

Martin Strømmen- Partner

Martin-Strømmen-Signatur-Gruppen

Partner – Signatur Eiendom

Vil du vite mer? Vi gleder oss til å høre fra deg😊