<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Enten fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som har etablert, eller er i ferd med å inngå, et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

Hvitvaskingsloven stiller omfattende krav til oss som leverandør om å foreta kundekontroll av både nye og eksisterende kunder, herunder legitimering. Tandem ønsker å bidra til forenkling og effektivisering og har derfor i samarbeid med Signant tilrettelagt for at denne litt omstendelige prosessen enkelt kan foretas elektronisk via våre nettsider. Dette sparer tid og ressurser og bidrar til en enkel og smidig start på kundeforholdet både for deg som kunde og for oss som leverandør.

Gå til kundekontroll

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi ha gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Sandviksveien 26 på Høvik. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.