<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
virus-4030721_1920

Beredskap og konsekvenser av virusutbrudd

Mange av oss opplever naturlig nok uro og bekymring knyttet til utbredelsen av corona-viruset der enkeltmennesker, foretak og bransjer berøres på ulike måter. Tandem ønsker å gi info om tiltak vi iverksetter samt formidle forhold som berører rettigheter og plikter i arbeidslivet i slike spesielle situasjoner.

Dette gjør vi

Hos Tandem er mennesker og IT-systemer de sentrale innsatsfaktorer ved våre tjenesteleveranser. Tandem har etablert en egen beredskapsplan for å kunne håndtere kritiske og uventede hendelser og vi gjennomfører årlig en egen risikovurdering for å avdekke og utbedre eventuelle sårbare områder. Her inngår kompetanse- og kapasitetsvurdering samt IT-området mht. sikkerhet på drift og tilgjengelighet. IT-drift er satt ut til ekstern ISO-sertifisert aktør som i disse tider har satt inn nødvendige ekstraressurser for å imøtekomme eventuell økning i supportforespørsler.  

 

Tandem har selv satt i verk en rekke tiltak for å holde oppe servicegraden og produktiviteten samtidig som vi tar et ansvar for de ansatte og deres familier. For å hindre smitte som kan påvirke selskapet er det utstrakt bruk av hjemmekontor og vi følger til enhver tid myndighetenes retningslinjer. Vi beklager ulemper dette medfører, men sikker på at alle har forståelse for situasjonen og vi vil gjøre det ytterste for at servicenivået fortsatt er godt.

Tandem anser at vi er godt beredt til å ivareta de oppgaver som vi har påtatt oss på vegne av våre kunder.

 


Tiltakspakker og ordninger til bedrifter i forbindelse med Covid-19

I samarbeid med Regnskap Norge har vi laget en oversikt over hvilke endringer du som bedriftleder bør ha kjennskap til:

Oppsummering av de viktigste endringene og tiltakene som er innført i forbindelse med korona-utbruddet her

 

Tandem holder seg fortløpende oppdatert på endringer og vi oppfordrer til å ta kontakt dersom det er behov for bistand. Områder som vi ofte bistår på er:

  • Permisjoner
  • Likviditetsutfordringer og likviditetsbudsjett
  • Utestående fordringer
  • Etablering av kassekreditt
  • Søknader og håndtering av ulike støtteordninger

 

Les også: Kompensasjonsordning for kultur- idrett-frivillighet/humanitære organisasjoner

 


 

Kontantstøtte til SMB-bedrifter

Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak, og skal dekke deler bedriftens faste kostnader ved koronaforårsaket omsetningssvikt; støttebeløpet øker i takt med omsetningsbortfallet.

 

Tandem har utviklet en beregningskalkulator som både fastslår bedriftens støtte-berettigelse samt beregner hva du har krav på. Ordningen er en god hjelp for mange og baseres på tillitt, ærlighet og etterkontroll. Som del av vår bistand vil vi kvalitetssikre og attestere tallgrunnlaget som rapporteres inn for å unngå sanksjoner av event. feilrapportering som avdekkes ved skatteetatens etterkontroll. Snarlig søknad gir raskere refusjon; ingen grunn til å være avventende.

Ta kontakt med din faste kontaktperson i Tandem eller sentralt på telefon 67 11 58 00 eller post@tandem.as for bistand.

 

Hvem kan søke?
Alle norske bedrifter som har hatt minst 30 prosent omsetningssvikt på grunn av korona-viruset.


Hva får de?
En prosentandel av de faste kostnadene bestemt av hvor mye omsetningen har falt.

 

For mer detaljer, les her.