<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

– Jobben i Tandem har vist meg at regnskapsbransjen er åpen for nye ideer

Haakon Kristian Våge StøyleDa Haakon Kristian Våge Støyle ble ansatt i Tandem hadde han lite regnskapserfaring fra tidligere. Halvannet år senere har hans tekniske kompetanse, læringsvilje og nye ideer gjort ham til en viktig brikke i selskapets fremtidssatsning.

 

– Det som er så spennende med å jobbe innen regnskap er at det skjer store endringer i bransjen for tiden, og vi vet ikke helt hvor vi kommer til å ende opp, sier Haakon Kristian Våge Støyle. 25-åringen er et av Tandems nyeste tilskudd, og ser et stort potensial for utvikling – både for hans egen del og for bransjen i sin helhet.

 

– Hvis man er litt fremoverlent kan endringene vi ser nå bringe med seg nye og spennende muligheter. Hvilke muligheter som åpner seg kommer litt an på bransjens utvikling, men kanskje viktigere, hvordan selskapet og vi selv griper disse, mener han.

 

Regnskap et godt sted å starte

Haakon studerte tidligere økonomisk styring og finans ved Universitetet i Tromsø, og hadde begrenset med regnskapserfaring da han var ferdig utdannet for halvannet år siden. Likevel så han på nettopp regnskapsbransjen som et naturlig sted å starte karrieren.

 

– Når man holder på med økonomi og finans sitter man hele tiden og analyserer regnskapstall, men jeg følte at jeg manglet litt bakgrunnskunnskap om hvordan man kom frem til disse tallene i utgangspunktet. Derfor tenkte jeg at regnskapsbransjen ville være et fint sted for meg å begynne, forklarer han.

På leting etter mulige arbeidsgivere bet Haakon seg raskt merke i Tandem, et selskap han opplevde at tok utviklingen i regnskapsbransjen på alvor.

– Tandem har fokus på å omfavne og utnytte endringene i bransjen, og det synes jeg er interessant, begrunner han.

 

Raskt komfortabel i ny rolle

For Haakon var det verdifullt å kunne ta del i et trygt og kompetent fagmiljø med 30 svært erfarne regnskapsførere.

 

– Hos Tandem visste jeg at jeg ville bli faglig ivaretatt fra dag én. Den tryggheten er for meg en grunnmur som må være på plass for at jeg skal kunne utvikle meg.

 

Med egen mentor og løpende oppfølging ble den unge økonomen raskt komfortabel i sin nye rolle.

 

– I starten tok jeg ting steg for steg. Jeg fikk servert stadig nye utfordringer, uten at det på noe tidspunkt føltes uoverkommelig. Hvis en oppgave ble for avansert var det bare å ta et lite steg tilbake, snakke med kollegene mine og bygge videre derfra, forteller han.

 

Bransjen må tørre å tenke nytt

 

Haakon mener dagens situasjon i regnskapsbransjen krever fremoverlente aktører som tør å tenke nytt, og Tandems profil gikk godt overens med hans egne tanker om bransjen.

 

– Tandem har en klar og tydelig strategi for veien videre, men er samtidig endringsvillige og tilpasningsdyktige. Det gjør at det også finnes rom for folk med min bakgrunn her.

 

Helt fra starten av opplevde den ferske regnskapsmannen at det var lett for ham å dele tanker og ideer, samt å påta seg mer ansvar når han var klar for det.

– Jeg tror jeg er et ungt og friskt pust her. Jeg kommer rett fra skolebenken og er åpen for å lære, men jeg kan også bidra med nye perspektiver på hvordan ting fungerer, eller bør fungere, mener han, og legger til:

 

– Jobben i Tandem har vist meg at regnskapsbransjen er åpen for nye ideer.

 

Ansvar for å flytte kunder til skybaserte systemer

 

Det han mangler av regnskapserfaring gjør Haakon opp for i form av bred teknisk kompetanse, og en solid evne til å lære seg nye systemer raskt. Det har ført til at han nå har fått utvidet ansvar i et pågående prosjekt med å få Tandems kunder over på skybaserte regnskapsløsninger.

 

– I starten jobbet jeg mye i vårt "tradisjonelle" Visma-system, der det er ganske stor avstand mellom kunde og regnskapsfører. Nå er vi inne i en prosess der vi flytter kundene våre over på skybaserte systemer, og det skaper en helt annen måte å samhandle med kundene på.

 

Med en skybasert løsning jobber kunden og regnskapsføreren i samme system, og kan gå inn og se ferske tall til enhver tid. I tillegg muliggjør disse systemene automatisering av enkelte grunnleggende regnskapsoppgaver.

 

– Jeg tror det er viktig for bransjen at vi forstår hva digitalisering innebærer, hvilke muligheter det gir og hvilke konsekvenser det vil få for kunden, kommenterer Haakon.

 

Skybaserte systemer skaper nærere relasjoner

 

Ifølge 25-åringen er hovedpoenget med skybaserte systemer å jobbe mer effektivt. Med kontinuerlig tilgang til ferske regnskapstall unngår man dobbeltarbeid, og muliggjør mer selvbetjening fra kundens side.

 

Dette skaper tid og rom for regnskapsføreren til å påta seg en rådgiverrolle som favner bredere enn kun tallene i regnskapet.

 

– Noen tenker kanskje at man mister kontakten med regnskapsføreren når man går over til et moderne system, men jeg mener realiteten er det stikk motsatte. Kontinuerlig samhandling vil føre til mer kontakt mellom kunde og regnskapsfører, og en nærere relasjon enn ved en typisk månedsrapportering, fastslår Haakon.

 

Han utdyper at regnskapsføreren, basert på kundens behov, blant annet kan bidra med å presentere nye muligheter i regnskapet, komme med forslag til effektivisering og gjøre behovsvurderinger.

 

– Jeg har mange tanker om hvordan vi kan følge utviklingen i kundenes behov, og hvordan vi kan lage et produkt eller løsning ut ifra disse behovene.

 

 

Positiv til regnskapsførerens fremtid

 

I løpet av kun halvannet år i Tandem har Haakon Kristian Våge Støyle allerede opparbeidet seg masse nyttig erfaring, og han har rukket å bli en viktig brikke i selskapets fremtidssatsning.

 

– Det er morsomt å reflektere over alle endringene som har skjedd i Tandem bare i løpet av den korte tiden jeg har vært her, og hvordan disse gjenspeiler endringene i bransjen vår, sier han.

 

– Vi har blant annet flyttet fra kontorer med avlukker til nye lokaler med åpent landskap. Det har ført til at vi i større grad har gått fra å jobbe én og én, til at vi nå samles i team. Det synes jeg er et godt bilde på utviklingen vi ser i bransjen, og hvordan vi nå samhandler med kundene våre.

 

Haakon er positiv til fremtiden som venter ham i regnskapsbransjen, og ser frem til å påta seg nye oppgaver og større ansvar når Tandem nå skal peile ut kursen videre.

 

– Jeg ser allerede nå at vi kommuniserer med kundene våre på en helt annen måte enn da jeg startet her. Det blir spennende å se hvordan disse relasjonene vil endre seg i tiden fremover, hvordan vi regnskapsførere kan forme vår egen rolle og hvordan vi kan utnytte mulighetene som vil komme vår vei, avslutter han.