<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prosjektleder for innføring av nye systemløsninger

Skrevet av Nils Bernhard Nilssen | 12.des.2018 15:57:38

Mange av tjenestene som tilbys av regnskapsbransjen er i ferd med å bli automatisert, og sentralt i denne overgangen står innføring av nye, web-baserte regnskapssystemer. Foruten et teknisk skifte av systemplattform, innebærer dette også nye former for samhandling mellom regnskapsbyrå og kunde, samt innføring av nye prismodeller.

 

For å sikre effektiv utnyttelse av automatisering, har Tandem besluttet å innføre nye web-baserte regnskapssystemer hos våre nye og eksisterende kunder. For eksisterende kunder, innebærer denne prosessen både en teknisk konvertering, etablering av nye samarbeidsformer og innføring av ny prismodell.

 

For våre største kunder vil en konvertering til web-baserte systemer innebære å gjennomføre forprosjekter av en viss størrelse med planlegging og gjennomføring av konvertering av data, opplæring av ansatte, nye samhandlingsformer, behov for rapportering etc, mens det for resterende kunder vil innebære mindre omfattende arbeid. For denne typen av kunder er det utviklet standardiserte prosesser for datakonvertering, opplæring, support osv.

 

Vår nåværende prosjektleder for systemløsninger går ut i permisjon våren 2019, og vi søker etter en person som kan overta hennes rolle i en periode, samtidig som vi opplever et stadig større behov for å lede og drive disse prosessene så vel for nye som eksisterende kunder. Stillingen er derfor en fast stilling som vil bestå etter at nåværende prosjektleders permisjonsperiode er over.

 

Vi søker en person som drives av endringer og muligheten for å utvikle og implementere smarte løsninger hos våre kunder – i en bransje som for tiden jobber i motbakke. Det er en forutsetning at du innehar det forretningsmessige perspektivet i et krevende SMB-marked, der betalingsvilligheten er lav, men markedet er stort. Hos oss vil du få en sentral og viktig rolle i et uformelt men profesjonelt miljø.


OBOS og Tandem sine kjerneverdier er Skikkelig, Kvalitetsbevisst, Offensiv, Lønnsom og Entusiastisk. Vi tilstreber å tiltrekke oss medarbeidere og samarbeidspartnere som kjenner seg igjen i disse.

Kompetanse og egenskaper:

  • Minimum 3-årig universitet-/høyskoleutdannelse
  • Erfaring fra regnskapsbransjen, helst fra systemsiden (erfaring med bruk/implementering av Tripletex, Xledger og/eller PowerOffice Go er en fordel, men ingen forutsetning).
  • God teknisk forståelse og høy gjennomføringsevne
  • Stor interesse for forretningsutvikling og innovasjon
  • Gjerne noe prosjektledererfaring, da stillingen har stor kontaktflate mot mange ulike typer roller
  • Gode kommunikasjonsevner

Ta kontakt med daglig leder Nils Bernhard Nilssen (tel 957 30 682) hvis du vil vite mer om stillingen.


Søknadsfrist: Snarest. Aktuelle søkere behandles fortløpende og konfidensielt.

 

Kategori: Stilling ledig