<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
20191101_094227

1. Formelle krav

Dine ansatte er bedriftens viktigste ressurs og det kreves mye kompetanse for å ivareta formelle lovkrav i tillegg til å legge til rette for motiverte medarbeidere.  

Vi bidrar med opplæring innen for de områdene dere måtte ha og du kan også leie en konsulent hos oss for å ivareta disse oppgavene. 

Tandem kan bl. annet hjelpe deg med:

  • Arbeidsavtale og håndbok
  • Personalhåndbok skreddersydd for virksomheten
  • HMS: Interne rutiner, prosesser og arbeidsreglement
View Our Work

2. Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er den beste investeringen for din bedrift

Forskning peker på at ansatte som har det bra på jobb produserer mer.

Psykologiske, sosiale og organisatoriske arbeidsfaktorer henger tett sammen. Hvordan arbeidet er organisert har mye å si på det psykososiale arbeidsmiljøet. Psykososiale arbeidsfaktorer omfatter alle sider ved arbeidet som påvirker arbeidstakers atferd eller opplevelse av jobben.

Så hva gjør man når arbeidsmiljøet ikke er godt, og hvordan kan man jobbe for å snu det?

Tandem kan bistå hele eller deler av prosessene som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet.

vecters
Lovely middle-aged blond woman with a beaming smile sitting on a sofa at home looking at the camera
vecters
Skjermbilde 2022-01-08 kl. 15.56.46

3. Sykefravær

Når ansatte blir syke over lengre perioder blir man som arbeidsgiver sårbar, og i mange tilfeller usikker på hvordan man på best mulig måte kan følge opp og legge til rette for den ansatte som har behov for det. Å jobbe for å senke sykefraværet er et arbeid som pågår kontinuerlig i en virksomhet, men det er ikke alltid kapasitet til å holde fokuset på dette er der i tillegg til at man skal ha fullt fokus på sine kjerneprosesser.

I disse tilfellene er det godt å benytte seg av eksterne ressurser som kan håndtere hele, eller deler av prosessene.

Tandem kan hjelpe deg med

  • Hvordan senke sykefraværet
  • Tilrettelegging for ansatte etter sykefravær
  • Sykefraværsoppfølging

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat 😀