<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi lytter til deres tilbakemeldinger

Skrevet av Christopher Davis | 18.des.2019 14:43:12

 

Takk for at dere er vår beste

referanse

 

I høstens kundeundersøkelse fikk vi mange gode tilbakemeldinger og innspill fra dere,  noe vi setter meget stor pris på! Vi har fokus på høy servicegrad, lytter og tar dere på alvor. Det vil vi vise dere ved å premiere verving av nye kunder. 

 


Gjennom undersøkelsen fikk vi mange gode forslag. Vi kan bli enda bedre på flere områder, blant annet ønsker dere at vi uoppfordret gir nyttige innspill til deg som kunde. Hva du som kunde synes er nyttig kan imidlertid være meget individuelt. Grep for å bedre likviditeten? Vurdere lønnsomhet eller kostnadsstruktur? 


Som kunde er det helt riktig å ha disse forventningene til oss. Derfor investerer vi mye tid og ressurser i å formidle hva vi kan, samt øke kompetansen innenfor enkelte områder. Dette håper jeg dere alle vil legge merke til i året som kommer. 

 

Til vår store glede kom det også frem i undersøkelsen at hele 96 % av dere vil anbefale Tandem til bekjente, venner eller kollegaer.  Vi tar dere derfor på ordet, og ønsker å dele ut universal gavekort på kr 1.500,- til alle som verver en ny kunde*. 

 

Kjenner du noen du ville anbefale oss til? Tips oss gjerne på  cld@tandem.as og merk emnefelt med "Anbefaling Tandem".

 

*Premien forutsetter at verving fører til et aktivt kundeforhold i Tandem.