<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flere enn fem ansatte? Da må du ha varslingsrutiner på plass

Skrevet av Jostein Løvsletten | 04.sep.2017 13:49:11

Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er et vanskelig område. Taushetsplikt og ansattes rett til å varsle om vesentlige kritikkverdige forhold er krevende å forene. Tradisjonelt har norsk lovgivning i liten grad beskyttet arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Men med virkning fra 1/7-2017 er det vedtatt varslingsregler for virksomheter med over fem ansatte. Bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 pålegger disse virksomhetene å etablere varslingsrutiner. Hensikten med lovendringen er å styrke vernet for varslere.

Tandem kan bistå i utarbeidelsen av slike rutiner for din virksomhet. For mer informasjon, Les mer  hos Regnskaps Norge

 

Kategori: rutiner, arbeidsmiljøloven, varsling, varslingsrutiner