<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trenger du en prosjektleder?

Skrevet av Marie Therese Johansen | 19.okt.2020 14:05:44

Vurderer du å bytte regnskaps- og økonomisystem, regnskapsfører, eller kanskje begge deler? Men vet ikke helt hvordan du skal gå frem, og hvordan dette skal skje i praksis på en god og smidig måte? 

Vi er to prosjektledere i Tandem som er stolt og glad for å kunne tilby prosjektledelse til deg og din bedrift i en slik fase, og vi ønsker å bidra til at ditt prosjekt skal kunne oppnå gode resultater på en smart og effektiv måte. 

Men når blir det du står overfor karakterisert som et prosjekt? Hva kan Tandem bidra med på dette området, og hvilke fordeler er det ved å benytte en prosjektleder ved f.eks systembytte? 

Vi ønsker å besvare flere av disse spørsmålene her.

 

Systembytte, endringer i arbeidsformer og rutiner - et prosjekt?

Et prosjekt defineres gjerne som en avgrenset oppgave eller et tiltak, med et klart og definert mål, og som skal gjennomføres èn gang innenfor et planlagt tidsrom og ressursramme

Et systembytte, endringer i arbeidsformer og rutiner og liknende, er gjerne tiltak og oppgaver som skal gjennomføres for å forbedre noe, løse et problem eller utvikle noe. Det skal skje med gitte rammer og en definert tidsperiode,- oftest med en sluttdato. Innen denne datoen skal målet være nådd på en best mulig måte. 

Det er derfor enkelt å se at slike endringer ligger innenfor rammene av hva som defineres som et prosjekt, og det kan videre være greit å gjøre seg noen tanker om hva du ønsker å oppnå med en slik prosess. 

Vi i Tandem kan hjelpe til med dette!

 

Hva kan en prosjektleder hos Tandem bidra med? 

Fordelene ved å benytte en prosjektleder hos oss er mange. Du vil få en dedikert og erfaren ressurs til ditt prosjekt, som ønsker å samarbeide med deg for å oppnå dine mål. 

For oss er det viktig at du skal kunne fortsette å holde å fokus på din vanlige drift, og likevel være trygg på at prosjektet blir godt ivaretatt av noen med erfaring innenfor feltet. Vi sørger for å lande alle trådene i prosessen, samt at vi vil være bindeleddet mellom de ulike partene som er involvert i prosjektet.

 

Dette betyr at vi som prosjektledere har det overordnede ansvaret for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjektet slik at vi sammen oppnår det ønskede målet innenfor rammene som er satt. Videre vil vi ha ansvaret for å lose deg og andre prosjektdeltakerne gjennom prosessen på en ryddig og god måte.

 

Gjennom behovsanalyse vil vi kunne hjelpe deg med identifisere behovene og effektivitetsgevinster ved et systembytte. Videre vil vi gi råd rundt hvilket system som vil kunne passe deg og din bedrift best, se på effektive rutiner ved et nytt system, samt legge til rette for en god introduksjon til det nye systemet og den nødvendige opplæringen som skal til. 

Slik vil vi sammen kunne redusere usikkerhet og risiko ved en slik prosess.  Les også mer på våre nettsider under "Regnskapssystem" om de ulike systemene vi jobber med. Du vil oppnå gode resultater ved god prosjektledelse!

 

Ta gjerne kontakt med oss!

Vi håper dette ga deg litt mer svar rundt prosjektledelse i Tandem og hva vi kan bidra med. 

Dersom det er noe du lurer på, om du vurderer systembytte, trenger opplæring osv, så ta gjerne kontakt med oss,- vi ønsker å høre fra deg!

 

Vi ønsker deg en fin dag videre!

Hilsen Haakon og Marie Therese 

Prosjektledere for systemløsninger 

 

New call-to-action