<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

29.jan.2021 11:43:32 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer | varslingsrutiner
Alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner hvis...
Les mer

Sjekkliste for varslingsrutiner

28.jan.2021 13:07:54 Av | Tandem AS | 0 Kommentarer | varslingsrutiner
En rutine som oppfyller og svarer på disse spørsmålene, vil oppfylle minimumskravene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A:
Les mer

Flere enn fem ansatte? Da må du ha varslingsrutiner på plass

04.sep.2017 13:49:11 Av | Jostein Løvsletten | 0 Kommentarer | rutiner arbeidsmiljøloven varsling varslingsrutiner
Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er et vanskelig område. Taushetsplikt og ansattes rett til å varsle om vesentlige kritikkverdige...
Les mer