<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogg

Posts about:

Skybasert regnskap

En god regnskapsfører

Hva kjennetegner en god regnskapsfører i 2021?

Alle som driver en bedrift eller næringsvirksomhet, er ifølge norske lover og forskrifter regnskapspliktige. Tall fra regnskapet som blir sendt inn til myndighetene, legger grunnlag for beregning av skatter og avgifter og regnskapet er også et middel for å vurdere den økonomiske stillingen til virksomheten.

Les mer