<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan redusere sykefraværet i organisasjonen?

Inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser har lavere grad av sykefravær og jobber målrettet for å holde sykefraværet nede. Disse organisasjonene...
Les mer

Sjekkliste for varslingsrutiner

En rutine som oppfyller og svarer på disse spørsmålene, vil oppfylle minimumskravene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A:
Les mer