<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvorfor er det å ha fokus på budsjettering ekstra viktig i usikre tider?

17.aug.2020 15:00:00 Av | Nils Bernhard Nilssen | 0 Kommentarer | Budsjettering
Vi lever i en tid preget av usikkerhet og manglende forutsigbarhet. I hvilken grad man selv rammes av nedgangstider er vanskelig å forutse. Noen bransjer og aktører har fått hverdagen snudd på hodet, og har utfordringer med å opprettholde normal drift. Nettopp derfor er det viktig å analysere hvilke konsekvenser en eventuell omsetningsnedgang kan ha på kort og lang sikt. Utarbeidelse av budsjetter med ulike forutsetninger bør derfor være en prioritert oppgave. Bedriftens regnskaper sammenholdt med realistiske budsjetter gir nyttige styringsdata til enhver bedriftsleder.
Les mer