<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tandem ble miljøsertifisert i juni. Hvorfor er dette viktig for oss?

Skrevet av Tandem AS | 22.jun.2021 16:53:44

I Tandem  legger vi ned en større innsats og tar et bevisst valg for retningen videre. Å bidra mer innenfor klima og miljø er et naturlig valg for oss. Først og fremst fordi dette er den største utfordringen vi, som del av et verdenssamfunn, står overfor. Selv har vi ikke har et veldig stort klimaavtrykk i Tandem, men dette er et område vi anser vi faktisk kan bidra på – både innenfor og utenfor våre vegger. Den 21.juni ble vi miljøfyrtårnsertifisert.  

 

I Tandem bidrar vi gjennom vår kjernevirksomhet til at velferdsmodellen i Norge fungerer i praksis. Innberetning av skatter og avgifter, samt sikre verdiskapning og trygge arbeidsplasser hos våre kunder. Det er et ansvar og mandat vi har, og forvalter godt.   Å ta samfunnsansvar er noe mer. Det er å bidra frivillig. Her legger vi ned en større innsats og tar et bevisst valg for retningen videre. Å bidra mer innenfor klima og miljø var et naturlig valg for oss i Tandem. Først og fremst fordi dette er den største utfordringen vi, som del av et verdenssamfunn, står overfor. Selv har vi ikke har et veldig stort klimaavtrykk i Tandem, men dette er et område vi anser vi faktisk kan bidra på – både innenfor og utenfor våre vegger.Klimautfordringene er sammensatte og omfatter ulike områder:

  • Årlig havner 8 mill. tonn plast i havet – 300 mill. tonn antas å flyte rundt i havet.
  • På 50 år har dyrebestander rundt om på jorden gått ned med 68 prosent – ca. 4% av alle pattedyr er ville, 36% er mennesker, 60% er husdyr.
  • Insekter og mikroorganismer som igjen har kritisk innvirkning på planters overlevelse og reproduksjon er i ferd med å nå et kritisk lavt nivå.
  • Regnskogen dekket opprinnelig 13 prosent av jorda, men vi har ødelagt over halvparten siden andre verdenskrig. Hvert år forsvinner det 46 000 km² regnskog – et område på størrelse med Danmark.
  • Forsuring og oppvarming av havet – Great Barrier Reef er i ferd med å dø. 50% av korallene er døde. 25% av alle havskapninger lever i eller i tilknytning til korallrev.
  • Global oppvarming fører til et endret klima. Dette gjør utslag i mer vær, stormer og ekstremnedbør. Konsekvensen av dette er flom og dyrket jordsmonn som ikke klarer å absorbere de store vannmengdene. Noe som fører til flere jordskred, leirskred, osv.

 

Listen og konsekvensene er lenger, men kort oppsummert driver vi rovdrift på en ikke bærekraftig måte. Det har tatt mennesker drøyt 70 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 millioner år på å bygge opp.

 

Det er lett å føle avmakt. Vi bor i Norge og utgjør 0,07% av verdens befolkning. Ulempene ved å handle grønt anses ofte større enn den helt marginale påvirkningen synes å ha. Imidlertid, nordmenn er storforbrukere av varer som produseres i andre land, og vi slipper å ta ansvar for utslippene fra produksjonen i opprinnelseslandene. Vi ser det med egne øyne i mindre grad, men vi i Norge er miljøverstinger. Hadde hele jordens befolkning hatt samme forbruk som nordmenn ville vi trengt 3,6 jordkloder, ifølge en rapport fra 2018. Våre vaner påvirker, vårt forbruk påvirker, men er behagelig for vi ser det ikke. Dette kan endres raskt.

 

Klimaoptimist eller pessimist – vi må bidra så godt vi kan for å reversere eller i det minste bremse utviklingen. Vi lemper problemene over på kommende generasjoner – våre barn og barnebarn. 

Som selskap og som enkeltindivider tar nå Tandem et større ansvar.

 

Vår Klima- og Miljøpolicy har både et innadrettet og utadrettet fokus. Vi skal internt redusere vårt klimaavtrykk til det minimale og rapportere i henhold til Miljøfyrtårnets sertifiseringsordning

 

Økonomisk bærekraft inngår som en sentral faktor når det skal tas klimavennlige valg. Lovverk, forskrifter og regler i regnskapsmessig forstand er faktisk strukturelle hindringer i dag for å handle sirkulært eller grønt. Vi opererer innenfor en lineær økonomi hvor endestasjonen økonomisk premieres når varer kastes eller destrueres. Dette er regelverk som nå er under endring. Her kommer Tandem sitt eksterne fokus inn bildet. Vi skal tilegne oss i større grad kompetanse innenfor sirkulær økonomi, slik at vi kan være en støttespiller og rådgiver for våre kunder. Målsetningen er å sikre at både klima/miljø og økonomisk bærekraft går hånd i hånd. 

 

Vi oppfordrer våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til også ta et aktivt klimaansvar. Det vil på sikt være lønnsomt for oss alle!