<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tandem har signert grønnvaskingsplakaten

Skrevet av Tandem AS | 28.mai.2021 13:53:25

I Tandem er vi opptatt av miljø og en bærekraftig utvikling. For å vise vårt engasjement, handling og vilje til å faktisk bidra, har vi signert grønnvaskingsplakaten. Ved å signere grønnvaskingsplakaten gir vi et løfte om å unngå  grønnvasking, og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Bedriftene som velger å signere møtes flere ganger i løpet av året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter. 

 

Vi oppfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til å sette seg inn i og støtte opp om de viktige temaene som benevnes i grønnvaskingsplakaten.

 

Les mer om hva som innebærer en signatur på grønnvaskingsplakaten. 

 

Vil din virksomhet stille seg bak plakaten? Send en mail til kontakt@skiftnorge.no med deres logo.