<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sommerhilsen fra Tandem

Skrevet av Nils Bernhard Nilssen | 22.jun.2021 15:20:23

Sommerhilsen fra Tandem for et år siden var preget av at vi hadde lagt 3-4 måneder med en annerledes korona periode bak oss. Få trodde vel da at det kom til å være en tilsvarende situasjon ved inngang til sommeren 2021 også. Likevel ser vi nå endelig et lys i tunnelen.

 

Det ser nå ut som at samfunnet og næringslivet vil gå mer tilbake til "normalen"; det vil si før mars 2020, når vi kommer tilbake fra forestående sommerferie – vi krysser fingrene! Hva vi tar med oss videre fra "korona-perioden" blir interessant å se.

 

Fra et arbeidsgiverperspektiv har en sett at hjemmekontor fungerer godt i praksis, men det har også sine ulemper. Kanskje spesielt for nyansatte og samhandling, kompetansedeling og tilhørighet kan fort bli svekket. På annen side melder mange om økt effektivitet, tidsbesparelser knyttet til reise og økt fleksibilitet for å få logistikk kabalen på hjemmebane til å gå opp. Mange har gjort investeringer for å kunne kommunisere og samhandle mer effektivt, både i form av utstyr eller programvare samt tilegnet seg kompetanse for bruk. Hvordan man som arbeidsgiver skal videreføre de positive elementene blir viktig å ta stilling til i den nærmeste tiden.

 

I Tandem har første halvår som vanlig vært hektisk med ferdigstillelse av 2020 regnskaper og årsoppgjør, i tillegg til løpende tjenester på regnskap og lønn. Det siste året har vi også bistått mange kunder i forbindelse med ulike støtteordninger knyttet til korona.

 

Fra februar har vi styrket systemteamet, og er nå 3 medarbeidere som jobber dedikert med å sørge for at vi får utnyttet de muligheter som ligger i moderne løsninger som blant annet PowerOffice GO og Tripletex. I tillegg kan Tandem nå skilte med at vi har blitt en Visma Partner. Det innebærer at vi får tilgang til et større miljø og økt kompetanse innenfor flere fagområder. Spesielt er det rapporteringsløsningen OneStop Reporting og Visma sitt nye lønn og personal system Visma Payroll, som vi nå bygger kompetanse på. 

 

Tandem ble nå i juni Miljøfyrtårnsertifisert. Vi tar med det et aktivt samfunnsansvar innenfor klimautfordringene vi alle står ovenfor. Tandem som virksomhet har ikke selv et veldig stort klimaavtrykk, men vi har gjennom sertifiseringen avdekket at vi kan bli bedre og gjør tiltak. Vi har i vår misjon stadfestet tidligere at "vi skal gjennom vårt virke inspirere til at kunder opptrer etisk, er miljøbevisste og skaper trygge arbeidsplasser for sine medarbeidere." Her tar vi nå et mer aktivt grep med tanke på miljø og klima. Den økende klimabevisstheten medfører også endringer innenfor lovverk og krav knyttet til rapportering, som igjen er tett knyttet til økonomi og regnskap. Sirkulær økonomi er her et sentralt begrep. Her vil Tandem tilegne seg kompetanse slik at vi kan være en rådgiver og en pådriver slik at både økonomi og miljø sammen, er bærekraftige områder for våre kunder. 

 

Vi i Tandem ønsker deg en riktig god sommer! Nyt ferien, vel vitende om at vi er tilgjengelige dersom du trenger oss. 

 

Med vennlig hilsen 

Nils Bernhard Nilssen, Administrerende direktør i Tandem

nils-bernhard-nilssen-617393-edited

 

Kategori: sirkulær økonomi