<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Samarbeid med Tandem

Våre kunder og ansatte skal ha tillit til og kunne stole på at Tandem og OBOS holder det vi lover. Vi skal ha evne, vilje, kompetanse og økonomi til å holde dette løftet. Tandem og OBOS skal følge lover og forskrifter og skal ikke drive virksomhet som på tilbørlig vis forurenser eller skader det ytre miljø. 

 

Fleksibilitet i fokus

Fleksibilitet i møte med våre kunder er viktig når ulike behov og utfordringer må møtes med forskjellige tilnærminger. Som din regnskapsfører skal vi bidra til økt lønnsomhet samtidig som du skal være trygg på at regnskap og lønn er i gode hender. Tandem kan være din komplette økonomiavdeling, eller utføre utvalgte tjenester.

Riktig rapportering

Ved å bruke Tandem som regnskapsfører er lovpålagt regnskapsrapportering ivaretatt til riktig tidspunkt og med riktig innhold. Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon innenfor ulike selskaper og bransjer. Prosjekthåndtering, avdelingsbegreper og nøkkeltall er ulike fra selskap til selskap. Tandem leverer både standardløsninger og skreddersydde rapporteringsløsninger, alt etter behov.

Moderne systemer

Dagens teknologi og systemer er i stadig utvikling og kan gi store effektivitetsgevinster og besparelser. Tandem har dedikerte ressurser og kan gi råd om valg av riktig løsning, bistå ved igangsettelse og implementering av system samt løpende bistand og support.

Skybasert regnskap

Tandem tilbyr sine kjernetjenester regnskap og lønn på moderne skybaserte regnskapssystemer og samarbeider med flere systemleverandører for å kunne tilby en løsning som best mulig passer den enkelte kunde. Vi kan bistå både med valget og innføringen av nytt system.

Oppfølging av kunder

For at vi stadig skal forbedre samarbeidet med våre kunder, så gjør vi kontinuerlig en rekke tiltak. Vi kjører blant annet en årlig kundeundersøkelse, der tilbakemeldinger skal omsettes i konkrete forbedringstiltak. Tilbakemeldinger fra årets kundeundersøkelse viser at våre kunder er fornøyde på de fleste områder, men at vi også har et par forbedringsområder. Blant annet opplever flere at vi kan bli enda bedre på relevant nyhetsstoff og det å ta uoppfordret kontakt der dette kan være relevant for bedriften. Dette er områder vi har fokus på å forbedre oss, og tar gjerne imot tilbakemeldinger fra rundt hva det er ønskelig å vite mer om samt hvilke behov som kan dekkes. 

 

New call-to-action