<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik finner du regnskapssystem tilpasset dine tekniske ferdigheter

Skrevet av Christopher Davis | 02.nov.2020 11:19:51

De fleste moderne regnskapssystemer er skybaserte, slik at du har tilgang til regnskapet uansett hvor du måtte befinne deg. Det er sjeldent administrative rutiner eller valg av regnskapssystem som er motivasjonen når man starter en ny bedrift. Før eller siden er det likevel et viktig valg som må tas. Enten du er regnskapspliktig, eller har litt mindre å forholde deg til som kun bokføringspliktig, er det uansett mye hjelp i et moderne regnskapssystem.

Mange som starter bedrift er opptatt av å beholde kontroll og oversikt, og fører hele eller deler av regnskapet selv. Også etablerte virksomheter kan ha stor nytte av bedre innsikt i og kontroll på økonomien, gjerne med en løsning hvor de kan samarbeide tettere med regnskapsfører. Uavhengig av bedriftens størrelse og hvor mye av regnskapet man vil gjøre selv, må regnskapssystemet være oversiktlig og brukervennlig, og sikre at du etterlever lover og regler.

Hvordan finne frem til riktig regnskapssystem for din bedrift?

Hva du kan gjøre i et regnskapssystem varierer fra program til program. Mange programmer har også flere funksjoner enn det å føre regnskap implementert i programvaren. Det viktigste å tenke på når du velger et regnskapssystem, er hvilke behov bedriften din har og hvor brukervennlig du ønsker at programmet skal være.

Hvis du selger eller kjøper varer eller tjenester, kan det være lurt å velge et regnskapsprogram der du også kan sende fakturaer, slik at alle fakturaene du lager automatisk blir bokført i regnskapet. Hvis mye av jobben din er ute i felt eller på farta, er det også lurt å velge et regnskapsprogram som er tilpasset arbeidslivet ditt. Det er utviklet en rekke mobilapper, som sender informasjon rett inn i regnskapsprogrammet. For eksempel ved timeføring, reiser og utlegg.

Vanligvis er du underlagt en eller annen form for rapporteringsplikt, avhengig av hva du selger og hvordan selskapet ditt er organisert. Det vil si at du må dele informasjon med myndighetene, typisk mva. oppgave og A-melding. For at ikke disse administrative rutinene skal stjele for mye tid fra det du egentlig vil drive med, kan det lønne seg å velge et robust system som gjør mange av disse prosessene raskere og enklere.

I tillegg til grunnleggende fakturering, regnskap og innrapportering har man ofte bruk for systemer for lønn, timeføring eller prosjektstyring – om ikke med en gang, så kanskje en gang i fremtiden. Etter hvert som mange bedrifter vokser og behovene deres endres, kjøper de gjerne nye løsninger og systemer for å dekke disse behovene fortløpende. Kompleksiteten og kostnadene knyttet til dette kan fort bli høyere enn verdien de opplever å sitte igjen med. Hvis man derimot klarer å se disse behovene i sammenheng, og være forberedt på vekst og endringer, er det både tid og penger å spare. Du kan også utnytte løsninger som er spesialutviklet for din bransje, eller få dekket akkurat ditt behov med en lang rekke integrasjoner.

Det stilles ulike krav til ulike virksomheter, men utover disse finnes det ikke noe fasitsvar på når man trenger funksjonaliteten som tilbys i et komplett økonomisystem. Sannsynligheten er likevel stor for
at du allerede har noen krav eller behov som må dekkes, uavhengig av hvor stor eller ny bedriften er.

Hvis man ønsker å holde mulighetene åpne, og legge til rette for videre vekst, vil det lønne seg i lengden å velge en løsning som er fleksibel og skalerbar. Med verktøy som kan løse både dagens og fremtidige behov, kan man unngå å havne i en situasjon der man sjonglerer flere systemer som delvis utfyller og delvis overlapper hverandre.
Det er viktig å reflektere over hva du skal bruke regnskapssystemet til. Et økonomi- eller regnskapssystem kan, og bør, med andre ord brukes til mye mer enn å registrere bilag, lage rapporter eller sende fakturaer. Vi ser stadig vekk at bedrifter som er gode på å utnytte de mulighetene som finnes klarer å frigjøre tid til å videreutvikle virksomheten sin, de øker faktureringsgraden, blir mer lønnsomme, får mer fritid, eller klarer å skape ekstra verdi på andre måter som betyr noe for akkurat dem.

Ta gjerne kontakt med oss!

Vi håper dette ga deg litt mer informasjon rundt hva du bør tenke over ved valg av et regnskapssystem. Det er i dag fullt mulig å velge et brukervennlig system tilpasset dine behov og tekniske ferdigheter, som likevel muliggjør at bedriften kan vokse og utvide kompleksiteten, uten at det blir nødvendig å bytte regnskapssystem med det første. Dersom det er noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med en systemkonsulent hos oss.

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører