<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft - har du oversikt?

Skrevet av Alexander Aalvik | 18.des.2018 17:08:57

 

Skattlegging av utenlandske virksomheter og ansatte er et fagområde som kan være både komplisert og tidkrevende å sette seg inn i. Spesielt når det skjer løpende endringer i lover og regler knyttet til innrapportering som man må forholde seg til.

Mange virksomheter opplever at det kan være vanskelig å få full oversikt over hvilke krav og plikter som gjelder for deres drift. Endringer internt i virksomheten i dens levetid kan også ha betydning for skatteplikt, og nye behov kan oppstå på kort varsel. Da kan det være greit å få hjelp og råd fra noen med kompetanse på området.

 

Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere

I snart et tiår har EU og EØS-området vært et fritt marked for flyt av arbeidskraft mellom medlemslandene. Norge har i denne perioden hatt en jevn tilstrømning av arbeidstakere og virksomheter fra utlandet som har etablert seg i det norske næringslivet.

 

I 2019 innføres en ny ordning kalt "kildeskatt for utenlandske arbeidstakere". Dette gjelder personer som skal arbeide midlertidig i landet. Inntekten skattlegges etter bruttometoden med en fast sats på 25 %. Skattefastsettelsen skjer fortløpende og den utenlandske arbeidstakeren trenger ikke å levere skattemelding. De ansatte som oppfyller myndighetenes krav blir automatisk med i ordningen, men det er fullt mulig å melde seg ut. Hvilken beskatningsmetode som er mest gunstig avhenger av den enkelte arbeidstakerens skattemessige forhold.

 

«Den nye ordningen gir ikke rom for fradrag i likninga for arbeidstakeren, men løsningen er med på å bidra til mer forutsigbarhet og samtidig redusere risikoen for feil,» kommenterer Alexander Aalvik fra Tandem

 

Den nye kildeskatteordningen er et eksempel på at myndighetene ønsker å forenkle skattleggingen av arbeidstakere og tilpasse seg utviklingen i arbeidsmarkedet – men synes du det fortsatt høres komplekst ut?

 

Tandem som samarbeidspartner

I Tandem har vi rådgivere som kan hjelpe virksomheter og ansatte innen skatt og avgift. Vi kjenner godt til hvilke problemstillinger virksomheter og ansatte står overfor når de skal rapportere til myndighetene på utenlandsområdet. I samarbeid med kunden hjelper vi virksomheten med det praktiske og kommer frem til løsninger og gir tips underveis, slik at arbeidsprosessene går så smidig og raskt som mulig.

 

"Informasjonen som ligger tilgjengelig på internett kan være utdatert og mangelfull, spesielt om man ikke kjenner til kildens aktualitet," sier Alexander Aalvik.

 

Han har bakgrunn fra Skatteetaten, og er nylig ansatt som rådgiver for Tandem.

 

"Vi bistår og følger opp kunden slik at registrering av utenlandske virksomheter og arbeidstakere skjer på rett måte til rett tid hos myndighetene." kommenterer Alexander Aalvik

 

Noe av det vi kan hjelpe kunden med er blant annet:

  • Oppdrag og arbeidsforholdsregisteret (RF 1198 og RF 1199)
  • Bestilling av HMS kort
  • Valg av selskapsform og skatteplikt
  • Entreprise og arbeidsutleie
  • Særregler og krav
  • Fradrag

 

Økt krav fra myndighetene

I de siste årene har myndighetene trappet opp kampen mot økonomisk kriminalitet i ulike bransjer hvor det er økt fare for hvitvasking og sosial dumping. I enkelte bransjer stilles det derfor særegne krav som f. eks. i restaurantbransjen, byggenæring og renholdsbransjen.

 

Her har myndighetene innført krav om personallister og byggekort for å få kontroll over hvem som virkelig er i arbeid. Dette skal sikre et seriøst arbeidsmarked. Det hviler derfor et stort ansvar på både arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder internkontroll og rapportering til myndighetene. Mangelfull kontroll over interne prosesser og samarbeidspartnere kan fort skade virksomhetens økonomi i form av forsinkelser, solidarisk ansvar for manglende innbetalt skatt og avgift samt et dårlig rykte i markedet.

 

«Både byggeplasser og restauranter risikerer å bli stengt om man ikke har tilstrekkelig med dokumentasjon på plass,» Sier Alexander Aalvik

 

“Tandem kan ta kontroll på alt som har med skatt og avgift å gjøre, også i forhold til bruk av utenlandsk arbeidskraft. Så kan våre kunder fortsette å fokusere på sin kjernevirksomhet”, avslutter Alexander.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

Kategori: Skatt og avgift