<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft - dette må du vite!

skatteregler-utenlandsk-arbeidskraft

Skattlegging av utenlandske virksomheter og ansatte er et fagområde som kan være både komplisert og tidkrevende å sette seg inn i. Her er en oversikt:

 

1. Forenklet skatteordning(Kildeskatteordningen) 

Som arbeidsgiver må du trekke 25% skatt inkludert 8,2% trygdeavgift direkte av lønn til arbeidstager. Dette innebærer at skatten er ferdig oppgjort og arbeidstager trenger ikke å kreve fradrag eller levere skattemelding.

Denne ordningen gjelder for utenlandske arbeidstagere som jobber i Norge i kortere perioder, samt arbeidstagere det året de blir skattemessig bosatt i i Norge.

2. Skattekort

Husk at arbeidstaker må ha gyldig skattekort. For å få få  gyldig skattekort må arbeidstaker møte på på Skattekontoret med gyldig legitimasjon og arbeidskontrakt. Arbeidstaker må krysse av på på skattekortet om de ønsker å skattlegges etter de vanlige reglene, eller benytte den forenklede ordningen.

NB! Arbeidstagere utenfor EU/EUS må dokumentere rett til å arbeide i Norge.

3. Rapportering av arbeidstageren

Via a-meldingen hos  NAV skal arbeidstageren registreres. Unntak er om din bedrift er pliktig til å rapportere oppdraget hos skattekontoret.  Da skal arbeidstager registreres via skjema RF 1198 -  Opplysninger om arbeidstagere. 

4. Betaling av skatt  & avgift

Skattetrekk skal betales annenhver måned om skattepliktig til Norge. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift betales Skatteetaten. Skatteoppkrever Utland skal kun benyttes om du har kommunenummer 2312. 


5. Fritak 

Du kan søke om om fritak for forskuddstrekk om du har grunn til å tro at lønnsinntekten ikke skal  skattlegges i Norge.

6. Arbeidsgiveravgift

Om arbeidstageren betaler trygd i hjemlandet og har fritakskjema A1 kan du fritas fra å betale arbeidsgiveravgift. 

Tandem som samarbeidspartner

I Tandem har vi rådgivere som kan hjelpe virksomheter og ansatte innen skatt og avgift. Vi kjenner godt til hvilke problemstillinger virksomheter og ansatte står overfor når de skal rapportere til myndighetene på utenlandsområdet. Vi hjelper dere med det praktiske og kommer frem til løsninger og gir tips underveis, slik at arbeidsprosessene går så smidig og raskt som mulig.

Noe av det vi kan hjelpe dere med er blant annet:

  • Vi bistår og følger opp slik at registrering av utenlandske virksomheter og arbeidstakere skjer på rett måte og til rett tid hos myndighetene.
  • Oppdrag og arbeidsforholdsregisteret (RF 1198 og RF 1199)
  • Bestilling av HMS kort
  • Valg av selskapsform og skatteplikt
  • Entreprise og arbeidsutleie
  • Særregler og krav
  • Fradra

Vi i Tandem kan ta kontroll på alt som har med skatt og avgift å gjøre, også i forhold til bruk av utenlandsk arbeidskraft. Så kan dere fortsette å fokusere på kjernevirksomheten.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører