<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Regnskap

Har du vært inne på tanken å føre hele eller deler av regnskapet selv, men er usikker på hva du egentlig må kunne? Kanskje du også allerede i dag fører deler av regnskapet selv, men ser behov for en sparringspartner.

Under kan du lese litt mer av hva man kan gjøre selv, og når det kan være lurt å søke hjelp og bistand av en regnskapsfører.

 

Hva kan man gjøre selv?

For å kunne føre deler av eller hele regnskapet selv, bør du kjenne til det grunnleggende rundt føring av regnskap:

  • Et bilag føres alltid to steder
  • Gjør deg kjent med kontoplan
  • Ha god oversikt over dine fordringer og krav
  • Hvordan føre bilag og evt. rette en feil i et bilag
  • Kostnader og periodisering
  • Avskrivning og hvordan det beregnes

Det er selvfølgelig også en god del andre ting du bør kunne om du skal føre regnskapet selv, som blant annet momsreglene.


Et verktøy som kan lette arbeidet med å gjøre deler av regnskapsarbeidet selv, er å benytte en brukervennlig moderne skybasert løsning. Her kan du selv utføre oppgaver som fakturering, purring, prosjektstyring og vedlikehold av kundedatabasen. Det er en smart og effektiv måte å jobbe med regnskapet på, og du har alltid tilgang til hele regnskapet og rapporter som gir deg god oversikt over økonomien til bedriften din.


Noe man likevel bør være oppmerksom på, er at det finnes en del digitale løsninger som lover enkel regnskapsføring helt på egen hånd – uten hjelp fra en regnskapsfører – i håp om å spare kostnader. Opplevelsen mange bedrifter sitter igjen med, er at det mest kostnadseffektive – og ikke minst trygge alternativet – er å helt eller delvis bruke en autorisert og erfaren regnskapsfører. Dette fordi regelverket er komplekst og det er mye å tenke på i en hektisk hverdag.

 

Hva trenger man hjelp til?

På Altinn.no ligger en anbefaling om at dersom du ikke har kjennskap til regelverket, så bør du vurdere å skaffe en regnskapsfører. Velger du å føre selv, er du ansvarlig for at alt er gjort til punkt og prikke i henhold til regelverket. Her er det altså ikke tilstrekkelig å føre regnskapet etter beste evne.


Altså kan du føre deler av eller hele regnskapet selv, men må da tenke nøye gjennom hva du besitter av kompetanse og hva du har av tilgjengelig kapasitet.


Du kan google deg frem til mye, men det er vanskelig å søke seg frem til regler du ikke visste eksisterte i utgangspunktet. Når du endelig finner svaret du er ute etter, kan det være utfordrende å skille ut det som gjelder for akkurat din type virksomhet, da det finnes mange variabler og hendelser som utløser helt ulike regelverk.

 

Les også: Dette må du vite om regnskapsplikt


Oppdager myndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan det få økonomiske konsekvenser med etterberegninger flere år tilbake i tid. I tillegg finnes det mange frister man er forpliktet til å overholde. Du må derfor vurdere hva du har tid og kapasitet til å sette deg inn i – før du tar en avgjørelse rundt hva du kan gjøre selv og hva du trenger hjelp til.


Det skal nevnes at dersom du har et lite enkeltmannsforetak og sender et par fakturaer i måneden, kan du nok klare å håndtere regnskapet selv. Med det samme du for eksempel oppretter et varelager, importerer varer, ansetter flere, eller bruker bil i forbindelse med arbeid, forutsetter det at en har en viss kompetanse om alt skal føres korrekt. Da vil det lønne seg å benytte en regnskapsfører som sparringspartner.


Regnskapet er bedriftens viktigste styringsverktøy. Feil i regnskapet kan gi feil signal om bedriftens tilstand. Det er altså ikke bare med tanke på myndighetsstyrte lover og regler at et riktig regnskap er viktig, men også i forhold til bedriftens videre planer og eventuelle nødvendige justeringer i daglig drift.

Vi hjelper deg gjerne! Kontakt oss i dag for en hyggelig prat! 😃

Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter