<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er tiden inne for å løfte regnskapet ditt opp i skyen?

Skrevet av Marie Therese Johansen | 14.sep.2018 14:49:18

Det stadig økende tempoet i dagens marked stiller høyere krav om å ta raske og gode beslutninger for driften i ditt selskap, og du må handle nærmest umiddelbart. Da er du avhengig av enkel tilgang til et korrekt og oppdatert regnskap, uansett hvor du befinner deg.


For å takle denne utfordringen, og holde følge med utviklingen, sikter regnskapsbransjen mot skyen – og vi i Tandem ønsker å bidra aktivt i utformingen av veien videre. 

 

Veldig mange vurderer nå å flytte regnskapet sitt over til en skybasert løsning, men først må ett enkelt spørsmål besvares: Hva er egentlig fordelene med å ta dette spranget?

 

I denne artikkelen tar vi for oss det vi mener er fire avgjørende fordeler med å bytte til et skybasert regnskapssystem:

  • Bedre samhandling
  • Effektiv arbeidsflyt
  • Frigjøring av tid
  • Bedre lønnsomhet

I tillegg ser vi på de bekymringene vi oftest hører fra våre kunder, og kartlegger hvordan vi kan hjelpe deg med å velge den beste løsningen for ditt selskap.


Les mer: Se hvordan det gikk da Akershus Miljø AS flyttet regnskapet til skyen

 

Hva er skybasert regnskapløsning?

Et skybasert regnskapssystem kjennetegnes ved at det er tilgjengelig via innlogging direkte i nettleseren din – via mobilen, pc-en eller nettbrettet. 

Med et system som opererer i skyen behøver du ikke å installere noen form for programvare på de ulike enhetene du bruker, og du kan enkelt logge deg på enten du er på jobb, hjemme eller på farten.

Dette gjør at systemet, og regnskapstallene dine, alltid er tilgjengelig både for deg og din regnskapsfører.

 

Bedre grunnlag for samhandling

Når all informasjon om ditt regnskap er tilgjengelig i skyen, forbedres samhandlingen mellom deg og din regnskapsfører betraktelig.


Dette fordi både du og regnskapsføreren din kan logge dere inn i samme system, se de samme oppdaterte regnskapstallene og ha full oversikt over selskapets økonomi og likviditet, uansett hvor dere befinner dere.


Det er altså ikke nødvendig at dere sitter sammen og logger inn på samme pc for å se de samme tallene, og du er heller ikke avhengig av å få tilsendt regnskapsrapporter fra din regnskapsfører for å se økonomisk status i ditt selskap.


For vår del betyr en skybasert løsning langt større fleksibilitet, og gjør det enklere for oss å utøve vår rolle som økonomiske rådgivere akkurat når du har behov for det ettersom tallene er oppdatert til enhver tid og vi ikke trenger å ajourføre regnskapet før vi gir deg et eventuelt råd. Dette gjør det lettere for oss å snakke sammen, diskutere tall og vurdere status i selskapet ditt.


Vår erfaring er at leverandørene av skybaserte regnskapsløsninger som regel er svært gode på kundeservice når det gjelder det tekniske aspektet av systemet, men de kan sjelden svare på regnskapsspørsmål.


Da er det kjekt å ha en rådgiver du kan vende deg til, som enkelt kan kobles på og som kan gi deg den støtten du trenger der og da.

 

Få en mer effektiv arbeidsflyt

Vi får ofte tilbakemeldinger om at oppgaver knyttet til regnskapet oppleves som tungvinte, tar lang tid og må gjennom en rekke steg før de blir godkjent.


De nye skybaserte løsningene muliggjør en betydelig enklere, smidigere og mer effektiv arbeidsflyt.


Et typisk eksempel på dette er fakturaene som skal sendes ut. Disse krever ofte en god håndfull operasjoner før man kommer frem til en endelig faktura som blir godkjent for utsendelse.


Et annet eksempel er inngående bilag som mottas per e-post, post eller lignende. Disse krever ofte en del tid til manuell registering, kontering og håndtering i regnskapssystemet, for deretter å skulle godkjennes enten på bilaget, per e-post, eller ved å logge inn i nettbank.


Det krever altså flere prosesser for deg og din regnskapsfører.


Med en skybasert løsning, og et bedre grunnlag for samhandling, vil flere av stegene kunne forenkles eller kuttes helt, ettersom flere av disse prosessene kan automatiseres. Dette gjør at både du og regnskapsføreren din kan jobbe mer effektivt, og ta raske avgjørelser basert på ferske regnskapstall – enten det dreier seg om fakturautsendelser, innkjøp eller andre økonomiske avgjørelser.

 

Frigjør tid til å gjøre det du er best på

Bedre arbeidsflyt frigjør naturlig nok også tid, både for deg og for regnskapsføreren din.


Ved å gjøre prosessen mer effektiv, og samtidig automatisere enkelte av de mer grunnleggende regnskapsfunksjonene, frigjør vi tid som heller kan benyttes til rådgivning og støtte for deg. På denne måten blir vi også en bedre sparringspartner.


For din del betyr dette også at du kan vie en større andel av tiden din til å ta fatt på de oppgavene du er best på, og ha fokus på kjernevirksomheten og driverne i ditt selskap.

 

Resultatet er bedre lønnsomhet

Når du kombinerer bedre samhandling med en mer effektiv arbeidsflyt, et bedre grunnlag for å ta raskere avgjørelser og frigjøring av tid til å fokusere på ditt selskaps kjernevirksomhet, er resultatet som oftest bedre lønnsomhet.

 

Ved å løfte regnskapet ditt opp i skyen trenger du ikke vente et par måneder for å se resultater – dagens omsetning ligger oversiktlig og lett tilgjengelig for deg i systemet, slik at du kan følge utviklingen fra dag til dag dersom du ønsker det.

 

Dermed kan du også fatte raske, faktabaserte beslutninger, og igangsette de rette tiltakene for å sikre selskapets lønnsomhet.

 

Vanlige bekymringer

Tross de mange fordelene er det særlig to bekymringer som dukker opp når vi snakker med kundene våre om skybaserte regnskapsløsninger:

 

Den ene bekymringen gjelder selve prosessen med å gå over til et nytt system, og hvorvidt dette systemet vil være enkelt å forstå og bruke selv for de med begrenset teknisk kompetanse.

 

Heldigvis har de fleste skybaserte løsningene det til felles at de har et intuitivt og brukervennlig grensesnitt. Kompleksiteten varierer selvsagt noe fra system til system, men etter en kort innkjøringsperiode vil du se at det store løftet opp i skyen i praksis er enkelt å gjennomføre.

 

Den andre bekymringen vi ofte hører gjelder datasikkerhet.

Dersom du er vant til at dine data ligger lagret på en lokal server er det lett å være litt skeptisk til skyen, og mange forbinder bedre tilgjengelighet med større usikkerhet.

 

Uavhengig av hvor informasjon lagres er systemet underlagt GDPR-regelverket, som stiller strenge krav til oppbevaring og bruk av data.

 

Med andre ord vil sikkerheten derfor være den samme enten dataene lagres på en server eller i skyen. Forskjellen er at sistnevnte alternativ gjør det enklere for de rette personene å finne frem til nødvendig informasjon, og du slipper samtidig å investere store summer i servere og vedlikehold av disse.

 

Rigg deg til for fremtiden

Steget fra en serverløsning til en skybasert løsning kan for mange oppleves som et stort hopp, og det kan være utfordrende å rive av plasteret.

 

Den gode nyheten er at når du først hopper uti det vil det sannsynligvis gå lang tid før du trenger å gjøre et lignende sprang igjen.

 

De skybaserte regnskapsløsningene er lagt opp for å gi rom for utvikling og vekst. Systemene oppdateres kontinuerlig, de legger alt til rette for oppskalering og har gode integrasjonsmuligheter mot andre systemer.

 

Med en skybasert løsning vil du derfor være godt rigget for fremtiden, uansett hvilken retning utviklingen fører oss i.

 

Vi finner den beste løsningen for deg

I Tandem arbeider vi i dag i tre forskjellige skybaserte regnskapssystemer:


  • Tripletex
  • PowerOffice Go
  • Xledger

Vi fungerer som en nøytral rådgiver som vil hjelpe deg med å velge den rette løsningen for deg. Den beste løsningen vil kunne variere avhengig av hvilke behov du og din bedrift har til regnskapsløsningen, tidligere erfaringer med lignende systemer osv.

 

Vi kartlegger disse ønskene og behov sammen med deg, for deretter å kunne veilede deg i valg av system. Vi kan også bidra med å lære opp ansatte i bruk av systemet, dersom du ønsker det.

 

Vi lever etter slagordet «Lønnsomme sammen», og vår førsteprioritet er derfor å identifisere og anbefale det systemet som vil være mest lønnsomt for deg og ditt selskap..

 

Når alt kommer til alt er det viktigste for oss at du har et system som gir både deg og oss best mulig oversikt over regnskapet ditt.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

Kategori: Skybasert regnskap