<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

NSRS gjør det enkelt for også de små og mellomstore bedriftene å levere på bærekraftsrapportering.

 

NSRS står for Nordic Sustainability Reporting Standard. Det finnes hundrevis av globale standarder i verden, men det er ingen standardsettere som tidligere har hatt SMB som hovedmålgruppe eller som har nedskalert standarden effektivt til markedet. Her så man altså et hull i markedet som man ønsket å fylle. 

Nordic Innovation så også potensialet i en nordisk standard, og finansierte derfor prosjektet. Standarden er utarbeidet av Nordic Accountant Federation (NAF) bestående av de tre søsterorganisasjonene SRF (Sverige), TAL (Finland) og Regnskap Norge. 

Det å drive bærekraftig betyr også å drive lønnsomt og smartere, og det må ligge økonomiske insitamenter bak for å skape en endring. Vi ser allerede resultatene av at det faktisk spares penger og ressurser på å lage smartere forretningsmodeller som er mer bærekraftige.

Ansvaret for bærekraftsrapportering flyttes i dag fra markedsavdelingen til regnskap og økonomi.

Årsaken synes å være en integrert tankegang; bedriftene ønsker å bringe bærekraftsrapportering og finansiell rapportering tettere sammen.  

Regnskapsføreren, som allerede har en utvidet rolle utover den lovmessige regnskapsrapporteringen, kan bistå med bærekraftsrapporteringen. Hvis du tenker på regnskapsførerens hverdag når det gjelder regnskapsrapportering, er dette personer som er veldig gode på å samle data, bearbeide informasjon, strukturere, kvalitetssikre og rapportere.

Og det er samme arbeidsmetode som gjelder for bærekraftsrapportering. Forskjellen er bare at det opereres med andre tall enn regnskapstallene.  

Ta gjerne kontakt med oss i Tandem for mer informasjon og bistand rundt rapportering. 

Les mer om NSRS HER

New call-to-action