<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Økonomisjef til leie

Skrevet av Tandem AS | 19.okt.2020 13:59:05

Mange bedrifter ser behovet for en økonomisjef som er tett på selskapet, men har ikke størrelsen til å forsvare en egen dedikert økonomisjef i full stilling. I overgangsperioder hvor  arbeidsmengden er stor kan det og være behov for  et ekstra blikk på virksomheten for å få oversikt raskt. 

 

Lei en økonomisjef

Fra Tandem kan du leie en økonomisjef på deltid for både kortere og lengre perioder basert på de behovene bedriften har.

 

Økonomisjefen sitt primære fokus vil være økonomisk drift og er typisk daglig leders høyre hånd. Behov for å strømlinje ulike forretningsprosesser eller utvikle økonomimodellen i selskapet er viktige oppgaver for en økonomisjef.  

 

Hva kan vi bistå med? 

Vi kan bistå med controlling, analyse, prognosearbeid, budsjettering, kartlegging og forbedring av prosesser samt etablering av årshjul og hensiktsmessig styring (KPI-fokus) av virksomheten.

Erfaring fra ulike kunder og oppdrag gjør at Tandem har gode forutsetninger for å kunne bistå innenfor de fleste bransjer og fylle de fleste behov.

 

Ta kontakt med Jeanette på tel. 909 53 828 eller per e-post jeanette.raad@tandem.as

 

New call-to-action