<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Obligatorisk SAF-T-rapportering fra 1. Januar 2020.

Skrevet av Alexander Aalvik | 07.okt.2019 13:14:20

Myndighetene har i samarbeid med ulike systemleverandører utviklet et standardformat for utveksling av elektronisk regnskapsdata. Formålet er å effektivisere dataflyten mellom forskjellige regnskapssystemer samt å forenkle arbeidet til kontrollmyndighetene.

Nytt krav fra staten

Kravet til å ta i bruk det nye standardformatet er frivillig frem til 31.12.2019, men blir lovpålagt for bokføringspliktige virksomheter f.o.m. 1/1-2020. Systemleverandørene må selv tilpasse sine regnskapssystemer, slik at de støtter det nye filformatet.

 

Mer standardisering 

SAF-T formatet standardiserer regnskapsdata, noe som gjør det enklere å ta i bruk effektive analyseverktøy som er tilpasset både selskapstype og kundebehov. Ordningen kan dermed gi virksomheter større muligheter til å skaffe seg verdifull innsikt i aktiviteter og et forbedret beslutningsgrunnlag.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

Kategori: Skatt og avgift