<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyttig å vite om valg av økonomisystem

Skrevet av Tandem AS | 25.mar.2021 12:59:17

Det er ikke alltid enkelt å vite hvilket økonomisystem du og din bedrift bør velge, hvordan det skiller seg ut fra andre systemer samt om det kan settes opp mot andre systemer bedriften ønsker å benytte. Under kan du lese mer om forskjellen på tradisjonelle og skybaserte økonomisystemer, hvorfor de aller fleste nå velger å flytte regnskapet til skyen samt hvilke muligheter som finnes i de moderne skybaserte løsningene. Er samhandling, forenkling, brukervennlighet og gevinster i form av økt effektivitet viktig for deg?

 

Da er tiden inne for å bytte til et skybasert økonomisystem – om du ikke allerede har gjort det?

 

 

Hva er forskjellen på tradisjonelle og skybaserte økonomisystemer?

Den største forskjellen mellom tradisjonelle og skybaserte økonomisystemer, er at de skybaserte
systemene skaper en helt ny samhandlingsplattform. Gjennom de skybaserte økonomisystemene har
du og din regnskapsfører tilgang til nøyaktig samme data til enhver tid.


Hvorfor er skybaserte økonomisystemer ofte de som foretrekkes?

Ved å benytte et skybaserte økonomisystem, kan du logge deg direkte inn i økonomisystemet via
nettleseren din, der du får tilgang til regnskapstall og bilagene knyttet direkte til tallene. Du kan når
som helst gå tilbake å se på fakturaer – om det skulle dukke opp spørsmål. Det eneste du trenger å
gjøre er å logge deg inn ved hjelp av brukernavn og passord, uansett om dette er på mobil, pc eller
nettbrett.

 

Les også: Tandem er anbefalt partner av Tripletex 


I prinsippet har du mulighet til å gå over til et skybasert økonomisystem uten å endre hvordan
arbeidsflyt og arbeidsprosesser blir utført. Det er i utgangspunktet ikke noe i veien med å bruke de
nye økonomisystemene akkurat som de tradisjonelle. Forskjellen er at de nye systemene gir flere
muligheter til effektiv og god samhandling tilpasset akkurat ditt behov.


For noen kan en effektiv og god attesteringsprosess knyttes til å redusere antall steg. I et skybasert
økonomisystem er det mulighet for å godkjenne en inngående faktura en gang, og den vil deretter gå
rett til banken. Du har dermed både godkjent fakturaen og sendt den til banken med et klikk.
I andre tilfeller vil en god og effektiv attesteringsprosess knyttes til muligheten til å sende fakturaer
til en eller flere spesifikke personer. Dette reduserer bruk av godkjenning via e-post, og
økonomisystemet logger samtidig hvem som har attestert fakturaen.


Andre prosesser som er vesentlig mer effektive i de nye systemene, er utfakturering til kunder.
Tidligere var det ofte nødvendig å sende et fakturagrunnlag til din regnskapsfører og deretter
avvente svar på om du hadde fått med deg den informasjon som var nødvendig. I et skybasert
system har du nå mulighet til å opprette og sende ut fakturaer selv. Dette gjør at du kan fakturere
løpende og få innbetalingene tilsvarende raskere, samtidig som du sparer tid på dialoger frem og
tilbake med din regnskapsfører.


Samhandling med kollegaer og regnskapsfører – enklere ved bruk av nye økonomisystemer

I de skybaserte økonomisystemene er det mulig å tilpasse arbeidsfordeling mellom deg og din
regnskapsfører. Om du ønsker å ta større del i eksempelvis konteringen av bilag, så kan du og din
regnskapsfører avtale at du lager et forslag til kontering og hvilken momskode som skal brukes. På
denne måten blir din regnskapsfører mer som en kontrollør for ditt regnskap. Når regnskapstallene
oppdateres kontinuerlig, er det enklere for regnskapsfører å også utøve rollen som en økonomisk
rådgiver.


Ved hjelp av det som kalles rollestyring i systemet, har du mulighet til å gi dine ansatte tilgang til de
deler av økonomisystemet som du mener er hensiktsmessig. Har du eksempelvis flere
avdelingsledere eller prosjektledere, kan ledere få tilgang til de økonomiske tallene som er relevant
for den spesifikke rollen. Det mest vanlige er at du gir ansatte tilgang til timeregistrering og mulighet
til å levere reiseregninger. På denne måten kan ansatte involveres i systemløsningen ved å både
motta og levere fra seg informasjon i sanntid.

 

New call-to-action

Kategori: Skybasert regnskap