<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvilket økonomisystem bør du velge?

Skrevet av Tandem AS | 21.sep.2021 11:08:44

Det finnes i dag mange systemer å velge mellom, og det er ikke alltid like enkelt å vite hvilket økonomisystem som passer best for nettopp din bedrift. I Tandem kan vi hjelpe deg med å finne et system tilpasset virksomhetens forventninger og behov.

3 fordeler med skybaserte økonomisystemer

  1. De skybaserte systemene skaper en helt ny samhandlingsplattform, som gir deg og din regnskapsfører nøyaktig samme data til enhver tid
  2. De forenkler hverdagen, har høy brukervennlighet og gir gevinster i form av økt effektivitet
  3. De tradisjonelle systemene som ikke ligger i skyen vil snart fases ut  

Det er ikke alltid enkelt å vite hvilket økonomisystem du og din bedrift bør velge, hvordan det skiller seg ut fra andre systemer samt om det kan settes opp mot andre systemer bedriften ønsker å benytte.

Tandem er en Visma sertifisert partner, med spesielt god kompetanse på systemene PowerOffice GO og Tripletex.

Vi har også kompetanse på Xledger, Visma.net og enkelte andre skybaserte systemer. Ta gjerne kontakt med oss for rådgivning rundt valg av system på systembistand@tandem.as.

Noen skybaserte økonomisystemer du kan velge blant

PowerOffice GO

Med PowerOffice Go har du et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. PowerOffice Go er laget fra bunnen av med tanke på deg som bruker. Intensjonen er at du skal bruke kortere tid på alle oppgaver og få elegante rapporter som er lette å forstå. Se nettside PowerOffice GO.

Tripletex 

Tripletex er et komplett web-basert økonomisystem med rik funksjonalitet innen prosjekt og timeføring. Systemet passer for små og mellomstore virksomheter, og gir blant annet mulighet for logistikkhåndtering direkte i løsningen. 

Se nettside Tripletex. 

Les også: Tandem er anbefalt partner av Tripletex 

Visma.net 

Visma.net ERP er et økonomisystem for større bedrifter.

  • Økonomi og regnskap - Visma.net Financials effektiviserer ved å automatisere og standardisere økonomiske prosesser.
  • Logistikk og lager - Et skybasert logistikksystem i Visma.net ERP
  • Lønn og HR - Visma.net Payroll erstatter manuelt og tidskrevende arbeid med brukervennlige og automatiske prosesser.
  • Prosjektregnskap - Visma.net Project Accounting gir deg full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader.

Se nettside Visma.net ERP.

Xledger 

Du får alt du trenger i ett system, fra økonomistyring til prosjektledelse til kontroll på lager, innkjøp og logistikk. Brukeren får sanntidstilgang til bedriftens nøkkeltall. Se nettside Xledger.

One Stop Reporting (rapporteringsløsning)

OneStop Reporting er en skybasert tjeneste som automatiserer og forenkler rapportering og budsjettering. 

Tjenesten integreres i kundens økonomisystem, slik at man enkelt kan hente ut unike rapporter og budsjetter om bedriften og dens kunder.  Se nettside OneStop Reporting.

New call-to-action

Kategori: Skybasert regnskap