<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt bøtesystem rammer næringsdrivende

Skrevet av Jostein Løvsletten | 10.jan.2017 09:31:43

 

Næringsdrivende er underlagt en rekke bestemmelser omkring lovpålagt innrapportering til det offentlige. Forsinkelser og/eller feil ved slik innrapportering har i varierende grad blitt sanksjonert  gjennom bøtelegging. Fra 2017 blir dette strammet til ved innføring av et nytt bøteleggingsregime basert på dagmulkt. Tandem vil bidra til at våre kunder ikke skal rammes av dette. Som ledd i dette gis herværende informasjon.

Les mer på hjemmesiden til Regnskap Norge