<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 tips for å modernisere økonomiavdelingen i din bedrift

Skrevet av Tandem AS | 26.jul.2021 08:00:00

Det kan være hensiktsmessig for en virksomhet å ta en gjennomgang av sin økonomiske status, arbeidsmetodikk, rutiner og retningslinjer, m.m. Dette er noe vi anbefaler ethvert styre eller daglig leder om å gjøre en gang i året, slik at man kan ligge i forkant av de endringer som kan være nødvendig for å henge med i fremtiden.

 

Hva kjennetegner en moderne økonomiavdeling?

  1. Kjenner medarbeiderne i organisasjonen virksomhetens målsetninger og budsjetter? Dette kan være en vesentlig faktor for å nå felles mål. Kunnskap om bedriftens målsetninger er viktig for at alle skal vite hvor veien går, og særlig i en økonomiavdeling som skal rapportere status.
  2. Har bedriften de rette støttesystemene for å iverksette og agere på endrede målsetninger, strategier og rammebetingelser? Her kan det være nyttig å gjøre en grundig analyse, gjerne i samarbeid med et regnskapsbyrå som kjenner bedriften godt.
  3. Har virksomheten nok fokus på forenkling og automatisering av tidkrevende oppgaver?  Automatisering av oppgaver og prosesser har forandret måten å jobbe på innenfor regnskap og økonomi. Dette frigjør tid til å analysere og sikre at man er på riktig vei i forhold til de målsetninger virksomheten har. 
  4. Økonomiledere må skape mer moderne driftsformer ved å samarbeide tettere internt på tvers av avdelinger. De må frigjøre tid til oppgavene som gir størst forretningsgevinst, ha en visjon for fremtidens arbeidsform i egen avdeling, og ha en tydelig formening om hva slags løsninger og kompetanse det bør investeres i.
  5. Har virksomheten ressurser som kreves når avdelingen går fra å projisere data til å ha større fokus på datafangst og analyse? Her kan man enten utvikle ressurser internt eller søke bistand hos et regnskapsbyrå med analyse- og systemkompetanse eller hos andre profesjonelle aktører. 
  6. Har økonomiavdelingen god innsikt i de forretningsmodeller som virksomheten har og kan se konsekvenser av eventuelle endringer som vil måtte påvirke et økonomisystem? En mulighet er å sparre med en profesjonell samarbeidspartner som er spesialist på området, og som kan komme med relevante innspill bedriften kan ta stilling til.
  7. Har økonomiavdelingen de rette samarbeidspartnere som kan gjøre en forskjell i hverdagen? Det er alltid noen som har gjennomført slike skifter før. Hvorfor ikke bruke noen som kan hjelpe dere på vei? 

Det sies at det moderne økonomisjefer ønsker seg mest oppnås enklest ved å tilpasse seg andres beste praksis. Ta gjerne kontakt med oss for råd og anbefalinger ift. å modernisere og effektivisere økonomiavdelingen i din bedrift. Kanskje kan vi sammen øke bedriftens lønnsomhet?

 

New call-to-action

Kategori: regnskap, regnskapsfører, regnskapsbyrå, Økonomisk rådgivning