<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Skrevet av Alexander Aalvik | 30.okt.2019 14:02:28

Ønsker du å bruke utenlandsk bil i Norge? Da må du vite om din status tillater avgiftsfri bruk. Hovedregelen er at man midlertidig kan innføre og bruke et utenlandskregistrert kjøretøy dersom man har fast oppholdssted utenfor Norge eller midlertidig opphold i Norge.

 

Egne regler ved fast oppholdssted i Norge

Har du fast oppholdssted i Norge sier regelverket at du kun i visse tilfeller kan bruke kjøretøyet uten å måtte søke om kjøretillatelse. Et eksempel er om man er bosatt i Norge, men har familiemessig tilknytning utenfor Norge. Dokumentasjon på fast oppholdssted utenfor Norge kan da være at du bor sammen med ektefelle eller barn under 18 år i utlandet, og oppsøker de jevnlig.

Arbeider du i inntil et år i Norge og ikke er bosatt. Har du mulighet til å bruke utenlandsk registrert kjøretøy i denne perioden. Skulle du ønske å forlenge oppholdet til to år er det mulig å søke midlertidig kjøretillatelse for det andre året. At man har fått tildelt D-nummer betyr ikke at man er registrert i norsk folkeregister som bosatt.

 

Når starter oppholdet?

Merk også at oppholdet ditt i Norge starter når du reiser til landet og ikke når kjøretøyet innføres. Skulle forholdene dine endres må du enten utføre eller fortolle kjøretøyet. Ellers kan du bli ilagt tilleggsskatt og avgift. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilke regler man skal forholde seg til og man må til enhver tid kunne dokumentere at man oppfyller vilkårene ovenfor myndighetene ved en eventuell kontroll.

 

Bruk av utenlandsk firmabil

Dreier det seg om firmabil i næringsvirksomhet må man søke skattekontoret om kjøretillatelse før innførsel. Da kan man i visse tilfeller bruke bilen i kortere perioder uten at den må fortolles.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører