<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kryptovaluta i personlig skattemelding

Skrevet av Jostein Løvsletten | 16.mai.2018 08:30:00

I de siste årene er digital valuta blitt mer vanlig som betalingsmiddel. Blant disse er Bitcoin den mest kjente. Beholdning av digital valuta anses som formue du skal føre opp i din personlige skattemelding.

Verdien av beholdningen pr 31/12 skal føres opp i post 4.5.4 "Annen skattepliktig formue". Ved salg eller ombytte av kryptovaluta får du gevinst eller tap. Gevinster føres til post 3.1.2 mens tap føres til post 3.3.7

 

Kategori: bitcoin, skattemeldingen, kryptovaluta