<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Krav om nytt filformat for betalinger i EURO

Skrevet av Anne Gunnerud | 09.jan.2017 13:12:34

Stortinget vedtok i 2014 å implementere SEPA End Date forordningen i norsk lov.

Hva betyr SEPA End Date for din organisasjon?

Hva blir endringene og hva betyr dette i praksis?

 

 

SEPA er forkortelse for Single Euro Payments Area. En SEPA-betaling er en normalbetaling (ikke ekspress) i Euro til en mottaker i SEPA-området. SEPA-området er EU/EØS og Sveits, Monaco og San Marino. En SEPA-betaling er basert på bruk av det internasjonale kontonummeret IBAN.  

Et krav i SEPA er at alle større foretak som sender filbaserte eurobetalinger skal benytte filformatet ISO 20022 XML.

 

Kravet ble gjeldende fra 1. november 2016.

Dette betyr at større norske bedrifter med mer enn 10 ansatte og/eller 2 millioner euro i årsomsetning og som har utenlandsbetalinger som skal håndteres via fil må benytte det nye formatet. Disse bedriftene kan ikke lenger sende en fil med SEPA-betalinger til banken i Telepay- eller Edifact-format, men må benytte den nye standarden ISO 20022 XML.

Kravet gjelder for alle betalingsfiler som inneholder minst én SEPA-betaling. 

Tandem vil selvsagt sørge for at det nye formatet tas i bruk på alle aktuelle kunder. For noen kan dette innebære at det må tegnes en tilleggsavtale om Autopay. Din saksbehandler vil kontakte deg om dette dersom det er aktuelt for ditt selskap.