<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En kort oppsummering av 2020 samt god jul og godt nytt år fra Tandem

Skrevet av Nils Bernhard Nilssen | 18.des.2020 08:38:43

Året 2020 er snart historie, heldigvis vil nok mange si. Året går nok ikke i glemmeboken med det første. Kohort er et nytt ord vi har lært oss og årets ord ble kåret av språkrådet forrige uke – Koronaen! 

 

Eksterne rammebetingelser må alle bedrifter forholde seg til. I år har det vært en felles faktor i koronaen, men den har slått ut særs forskjellig. Noen bransjer har hatt vekst, mens andre igjen har mistet hele sitt inntektsgrunnlag. Ulike ordninger har blitt etablert for å avhjelpe situasjonen fra myndighetene sin side, og vi i Tandem har bistått mange kunder for å sikre at disse ordningene både har blitt benyttet og forstått korrekt.

 

Verdien i å være mest mulig digitalisert har blitt tydelig i 2020. For Tandem gikk overgangen til hjemmekontor bra. Tilbakemeldinger gjennom året fra kunder bekrefter at det i liten grad har vært utfordringer knyttet til leveranse av våre tjenester grunnet koronasituasjonen. Antall fysiske møter har naturligvis blitt redusert til et minimum, men det viktigste er at kjernetjenester innenfor regnskap og lønn blir håndtert løpende. 

 

Med økt digitalisering og med hjemmekontor ordning øker risikoen knyttet til datasikkerhet spesielt, men det har ikke vært vesentlige hendelser knyttet til verken data brudd eller sikkerhet gjennom året. 

 

Tandem som selskap teller totalt 33 ansatte. Kjernen av våre tjenester er regnskap, lønn og årsoppgjør. Bredden, nært knyttet til våre kjernetjenester, utvides sakte men sikkert. Siste tilskudd er at vi nå også kan tilby økonomisjef til leie. Videre styrkes kompetansen ytterligere på systemsiden slik at vi kan bistå i større grad med å utnytte de gevinster som ligger i å ta i bruk nye systemer. Flere har tatt reisen til skybaserte løsninger i 2020 og henter ut effektivitets og kostnadsgevinster. Utviklingen her går fort og vi har gjennom 2020 løftet ca. 120 bedrifter opp på skybaserte systemløsninger. En tydelig trend er at virksomheter med behov for funksjonalitet innen time, prosjekt og logistikk nå også får dekket sine behov gjennom løsningene.

 

Målsetningen er å bli et "komplett økonomihus" for våre kunder. I det legger vi å være det naturlige kontaktpunktet når det gjelder alle økonomiske spørsmål. Mange kjenner nok Tandem hovedsakelig ut fra at vi sørger for at regnskapet og lønnen blir håndtert korrekt og til riktig tid. Derfor er det positivt å registrere at flere og flere benytter oss også på andre områder utover det vi kaller for kjernetjenester. 

 

For et par måneder siden mottok du forhåpentligvis en invitasjon til å svare på en kundeundersøkelse. Tilbakemeldingene på denne var gode noe vi setter meget stor pris på! Noen områder kan vi bli bedre på og det er blant annet å komme uoppfordret med nyttige innspill. Hva nyttige innspill faktisk er kan være meget individuelt. Grep for å bedre likviditeten? Vurdere lønnsomheten eller kostnadsstrukturer? Som kunde er det helt riktig å ha disse forventningene til oss. Derfor investerer vi tid og ressurser i å formidle hva vi kan, samt øke kompetansen innenfor enkelte områder. 

 

Samfunnsansvar er et av fundamentene i Tandem og som et selskap i OBOS konsernet. Dette ansvaret forvalter vi daglig gjennom de forpliktelser vi har påtatt oss som autorisert regnskapsbyrå. Et samfunnsansvar har naturligvis flere dimensjoner, og i denne sammenheng har Tandem julen 2020 valgt å støtte =OSLO og med det et lite bidrag for å gjøre høytiden litt bedre for de som er dårlig stilt i vårt ellers så meget gode samfunn! 

 

Ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!

 

New call-to-action