<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ileggelse av dagbøter fra Skatteetaten - har du fått varsel?

Skrevet av Jostein Løvsletten | 06.feb.2017 18:18:00

Skatteetaten har tidligere i 2017 sendt næringsdrivende informasjon om ileggelse av dagbøter. Dette var ment som en generell informasjon om hvordan nytt regelverk skal forstås.

Mange tolket i stedet skrivet som et varsel om faktisk ileggelse av dagbot, og Regnskap Norge har nylig tatt dette opp med Skattedirektoratet i et oppklaringsmøte.

Under dette møte fremkom det at Skattedirektoratet ved varsling om bøtelegging ikke sørger for at foretakets regnskapsfører eller revisor blir informert. Dette medfører stor fare for unødvendig bruk av tvangsmulkt og Regnskap Norge mener dette vitner om liten forståelse for hvor viktige regnskapsførerne og revisorene er for oppgave-innleveringen.

 

Vi henstiller våre kunder på det sterkeste om straks å kontakte sin saksbehandler hos Tandem ved mottak av varsel om bøtelegging.

 

Les mer på hjemmesiden til Regnskap Norge.

Kategori: Skatt og avgift