<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Ved oppstart av en ny bedrift, er det viktig å analysere hvilke konsekvenser svingninger i omsetning kan ha på kort og lang sikt. 

 

Budsjettet er avgjørende for selskapets videre utvikling.

Mange nyetablerte bedrifter, og da særlig de aller minste, opererer dessverre mer eller mindre uten et håndfast budsjett. Skuta blir nærmest styrt «fra dag til dag» uten et skikkelig styringsverktøy, som kan benyttes for å sikre en stø kurs, og lede an i forhold til å ha et godt beslutningsgrunnlag.

 

Ikke alle har en strategi, men de aller fleste har en plan – og mange føler nok at det er godt nok. Så hvorfor skal bruke tid og ressurser på budsjettering?

 

Faktum er at budsjettet spiller en viktig rolle når det kommer til alt fra bemanning og produksjon til stødig vekst og utvidet kundekapasitet. Uten tallfestede planer og mål er det vanskelig å utvikle driften, og å ta selskapet til et nytt nivå. Det er også verdt å merke seg at eksterne aktører, som banker og enkelte leverandører, ønsker å se et presist budsjett før de inngår avtaler med et selskap.

 

Budsjettet er et verdifullt styringsverktøy for den nyetablerte bedriften.

Når du er daglig leder, salgssjef, markedssjef og/eller gründer i et selskap, er det kanskje å foretrekke å snakke om lukrative planer, ambisiøse mål, store visjoner og et hardtslående budskap fremfor å diskutere budsjettet? Men hvordan er det tenkt at planene skal iverksettes? Og hvordan skal de hårete målene som er satt nås? 

Store ord er vel og bra, men for å kunne jobbe målrettet og effektivt mot et mål, er du avhengig av å realitetsorientere visjonen og konkretisere planene som er lagt. Og det finnes ikke noe mer konkret enn tall. Det er her budsjettering kommer til sin rett. 

 

I stedet for å være kun et nødvendig onde, kan budsjettet tvert imot fungere som et verdifullt styringsverktøy, som viser deg hva som må gjøres for å nå målene, identifiserer utfordringene som må løses og finne frem til mulighetene.   

 

Budsjettet vil gi deg svar på de viktige spørsmålene. 

For en nyetablert bedrift er det mange spørsmål som må besvares for å sikre en videre sunn vekst:

  • Hvor mye må du øke omsetningen for å kunne ansette en selger?
  • Hvor mye koster det å drifte en firmabil?
  • Hva kreves av ressurser for å utvide kundekretsen deres?
  • Hvor mye har dere å tjene på å tilby en ny tjeneste?
  • Hvilke aspekter av driften bør du sette bort til eksterne aktører?
  • Hvordan påvirker dette likviditeten i selskapet?
  • Hva vil det koste å utvide lokalene deres, eller flytte til nye lokaler?

Med budsjettet som styringsverktøy, kan du enkelt underbygge alle handlinger du gjør og avgjørelser du tar. Tallenes tale er tydelig, og gir deg muligheten til å sammenligne planene med det helhetlige kostnadsbildet og det faktiske utfallet – slik at du kan agere deretter. Godt utarbeidede budsjetter gir deg med andre ord handlekraft, gjennomføringsevne, troverdighet og integritet.

 

Avvik fra budsjettet bør skape en reaksjon.

For at du skal kunne bruke selskapets budsjett som et effektivt styringsverktøy, så må både utarbeidelsen av og innholdet i dette være gjennomtenkt og godt gjennomført. I tillegg er det viktig at avvik skaper en reaksjon. Det hjelper lite å begrunne avgjørelsene dine i budsjettet dersom avvik fra dette i det store og det hele ikke betyr noe. Jo mer konkret budsjettet er, jo tidligere kan du ta grep i forhold til endringene dere står overfor.

 

Det bør fra oppstarten utarbeides rutiner for tiltak som kan iverksettes, dersom det oppdages avvik mellom budsjett og virkelighet. Det er også viktig å kartlegge hvor raskt justeringer kan gjøres dersom tallene viser at dette er nødvendig.

 

Her kan du ved behov få hjelp av en regnskapsfører til å bistå deg i prosessen, ved å analysere og forklare eventuelle avvik, vurdere effekten av ulike tiltak og foreslå mulige grep du kan gjøre.

 

Budsjettet –et solid forankringspunkt. 

Til syvende og sist er en av budsjettets viktigste oppgaver å være et solid forankringspunkt. Budsjettet skal hjelpe deg med å konkretisere planer, ambisjoner og mål for selskapet. Samtidig vil det gjøre det enklere for deg å formidle disse til alle involverte. 

 

Gitt at selskapet får flere ansatte, er det å ha en omforent plan som de ansatte kan enes om, noe som ofte blir undervurdert. Når alle har en felles oppfatning om hvor man skal, og hva som må til for å komme dit, er du langt bedre rustet til å sikre sunn vekst og utvikling. Og med forankring i budsjettet, kan du styre skuta stødig mot neste mål.

Trenger du en sparringspartner i budsjettarbeidet er vi her for deg! Kontakt oss for en hyggelig prat! 😃

 

Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter